• Torsdag 24/1 kl 6:45 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (ORI)

Oriflame Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,46 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  196,50
 • Högst
  198,90
 • Lägst
  193,70
 • Antal
  231 378
 • Tid
  17:29:33

Oriflame Holding

Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett produktutbud av svenska skönhetsprodukter. Oriflames har svenskt ursprung med kontor i Schweiz.. Oriflame har en internetplatform som är igång i 44 länder, vilket motsvarar 80% men i slutet av 2015 skall den vara fullt implementerad. Antalet aktiva säljare är 3m. Oriflame Holding noterades efter att aktieägarna i Oriflame Cosmetics erbjudits att byta till Oriflame Holding med villkoren 1:1

VD
Magnus Brännström
Ordförande
Alexander af Jochnick
Hemsida
www.oriflame.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
11 090 924 919 SEK
Oriflame Holding
54 122 276 aktier
Totalt
54 122 276 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-14
Årsrapport
2019-02-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-14
 • Utdelningsdag: 2019-02-20

Tidigare händelser

2018-11-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,09 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-14
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,16 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-14
 • Utdelningsdag: 2018-08-22
2018-08-07
Delårsrapport
2018-05-08
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-08
Bonusutdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 10,52 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-04
Bolagsstämma
2018-05-04
Delårsrapport
2018-02-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 2,49 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-14
 • Utdelningsdag: 2018-02-23
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 229 190 000
Immateriella anläggningstillgångar 144 048 000
Materiella anläggningstillgångar 1 509 265 000
Finansiella anläggningstillgångar 313 689 000
Summa anläggningstillgångar 1 967 002 000
Kassa och bank 2 185 142 000
Summa omsättningstillgångar 5 262 188 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 187 086 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 041 498 000
Kortfristiga skulder 3 000 606 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-21
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: 344 687
 • Aktiekapital: 5,16 %
 • Röstandel: 5,16 %
2018-06-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 28 658
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-06-05
 • Vem: Af Jochnick BV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-06-05
 • Vem: Trygg Foundation
 • Antal: 6 327 001
 • Aktiekapital: 11,21 %
 • Röstandel: 11,21 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 0,33 5,00 -1,52 -9,35
5th Planet Games 7,41 3,57 20,83 -21,62 -67,05
AAK 0,29 1,24 5,02 -2,24 7,15
Agromino 0,00 0,00 0,00 3,43 -15,31
Altia Oyj -0,68 2,07 1,25 -1,80 -
Amer Sports Oyj 0,10 -0,03 1,01 14,10 66,98
Apetit Oyj 0,00 0,21 2,82 -5,01 -36,80
Aqua Bio Technology -4,11 -14,11 20,69 0,72 -65,43
Arcus -0,61 -0,98 0,74 -7,09 -11,45
Atria Oyj A -0,38 0,25 19,43 -7,03 -36,36
Austevoll Seafood -2,42 4,82 -1,40 -10,32 79,94
Ägare Kapital % Röster %
af Jochnick Foundation... 11,20 11,20
Robert & Alexander... 9,90 9,90
Fjärde AP-fonden (AP4) 9,70 9,70
Jonas af Jochnick &... 7,70 7,70
Swedbank Robur Fonder AB 6,50 6,50
Första AP-fonden (AP1) 4,40 4,40
Handelsbanken Fonder AB 3,20 3,20
ODIN Fonder 1,60 1,60
T. Rowe Price 1,20 1,20
Vanguard 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
2,82
Räntabilitet eget kapital %
42,72
Balanslikviditet
1,48
Räntabilitet totalt kapital %
27,92
Kassalikviditet
1,02
Ändring eget kapital %
4,66
Soliditet %
30,25
Ändring totalt kapital %
-1,79
Kapitalomsättningshast.
1,84
Bruttomarginal %
72,96
Varulagrets oms. hast.
8,24
Rörelsemarginal %
11,67
Kundfordringar oms. hast.
17,08
Nettomarginal %
6,79
Andel utdelad vinst %
59,64