Om bolaget (ORI)

Oriflame Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +4,02 %
 • Utv. i dag SEK
  +8,20 SEK
 • Köp
  212,00
 • Sälj
  212,20
 • Senast
  212,20
 • Högst
  214,80
 • Lägst
  208,00
 • Antal
  297 505
 • Tid
  16:18:28

Oriflame Holding

Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett produktutbud av svenska skönhetsprodukter. Oriflames har svenskt ursprung med kontor i Schweiz.. Oriflame har en internetplatform som är igång i 44 länder, vilket motsvarar 80% men i slutet av 2015 skall den vara fullt implementerad. Antalet aktiva säljare är 3m. Oriflame Holding noterades efter att aktieägarna i Oriflame Cosmetics erbjudits att byta till Oriflame Holding med villkoren 1:1

VD
Magnus Brännström
Ordförande
Alexander af Jochnick
Hemsida
www.oriflame.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
11 514 242 664 SEK
Oriflame Holding
54 134 734 aktier
Totalt
54 134 734 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,09 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-14
 • Utdelningsdag: 2018-11-20
2019-02-14
Årsrapport
2019-02-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-14
 • Utdelningsdag: 2019-02-20

Tidigare händelser

2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,16 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-14
 • Utdelningsdag: 2018-08-22
2018-08-07
Delårsrapport
2018-05-08
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-08
Bonusutdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 10,52 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-04
Delårsrapport
2018-05-04
Bolagsstämma
2018-02-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 2,49 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-14
 • Utdelningsdag: 2018-02-23
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-14
Interimsutdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 2,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-14
 • Utdelningsdag: 2017-11-23
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 229 190 000
Immateriella anläggningstillgångar 144 048 000
Materiella anläggningstillgångar 1 509 265 000
Finansiella anläggningstillgångar 313 689 000
Summa anläggningstillgångar 1 967 002 000
Kassa och bank 2 185 142 000
Summa omsättningstillgångar 5 262 188 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 187 086 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 041 498 000
Kortfristiga skulder 3 000 606 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 28 658
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-06-05
 • Vem: Af Jochnick BV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-06-05
 • Vem: Trygg Foundation
 • Antal: 6 327 001
 • Aktiekapital: 11,21 %
 • Röstandel: 11,21 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,96 -3,17 -3,13 -6,62 -8,54
AAK -1,13 -1,11 -3,74 -8,53 19,24
Agromino 0,00 -0,31 -2,44 -3,90 -15,79
Altia Oyj -0,64 -0,78 4,40 -1,86 -
Amer Sports Oyj -1,23 2,89 1,02 24,49 70,08
Apetit Oyj 0,00 -4,95 -4,50 -20,48 -27,10
Aqua Bio Technology 0,00 0,72 -5,44 -28,35 -67,94
Arcus 0,34 -1,24 -1,24 -2,01 -3,84
Atria Oyj A -2,33 -3,45 -4,00 -8,70 -31,37
Austevoll Seafood 0,00 -5,25 3,61 13,87 65,23
Autoliv SDB -2,87 -3,22 3,84 -10,70 -26,30
Ägare Kapital % Röster %
Trygg Foundation 11,20 11,20
Robert & Alexander... 9,80 9,80
Fjärde AP-fonden (AP4) 9,30 9,30
Jonas af Jochnick &... 7,70 7,70
Swedbank Robur Fonder AB 5,50 5,50
Första AP-fonden (AP1) 4,40 4,40
Handelsbanken Fonder AB 4,20 4,20
Acadian Asset Management 3,90 3,90
JPMorgan Asset Managem... 3,10 3,10
M&G Investment Man... 3,00 3,00
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
2,82
Räntabilitet eget kapital %
42,72
Balanslikviditet
1,48
Räntabilitet totalt kapital %
27,92
Kassalikviditet
1,02
Ändring eget kapital %
4,66
Soliditet %
30,25
Ändring totalt kapital %
-1,79
Kapitalomsättningshast.
1,84
Bruttomarginal %
72,96
Varulagrets oms. hast.
8,24
Rörelsemarginal %
11,67
Kundfordringar oms. hast.
17,08
Nettomarginal %
6,79
Andel utdelad vinst %
59,64