Om bolaget (ORI)

Oriflame Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,41 %
 • Utv. idag SEK
  -2,70 SEK
 • Köp
  189,25
 • Sälj
  189,35
 • Senast
  189,35
 • Högst
  194,10
 • Lägst
  189,10
 • Antal
  102 362
 • Tid
  14:23:19

Oriflame Holding

Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett produktutbud av svenska skönhetsprodukter. Oriflames har svenskt ursprung med kontor i Schweiz.. Oriflame har en internetplatform som är igång i 44 länder, vilket motsvarar 80% men i slutet av 2015 skall den vara fullt implementerad. Antalet aktiva säljare är 3m. Oriflame Holding noterades efter att aktieägarna i Oriflame Cosmetics erbjudits att byta till Oriflame Holding med villkoren 1:1

VD
Magnus Brännström
Ordförande
Alexander af Jochnick
Hemsida
www.oriflame.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
10 594 232 098 SEK
Oriflame Holding
54 089 639 aktier
Totalt
54 089 639 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,18 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-08-08
Delårsrapport
2019-08-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,18 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-14
 • Utdelningsdag: 2019-08-20
2019-11-07
Delårsrapport
2019-11-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,18 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-14
 • Utdelningsdag: 2019-11-20
2020-02-13
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,18 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-13
 • Utdelningsdag: 2020-02-19

Tidigare händelser

2019-02-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,17 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-14
 • Utdelningsdag: 2019-02-22
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,09 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-14
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-14
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,16 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-14
 • Utdelningsdag: 2018-08-22
2018-08-07
Delårsrapport
2018-05-08
Ordinarie utdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 4,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-08
Bonusutdelning Oriflame Holding
 • Utdelning/aktie: 10,52 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-04
Bolagsstämma
2018-05-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 229 190 000
Immateriella anläggningstillgångar 144 048 000
Materiella anläggningstillgångar 1 509 265 000
Finansiella anläggningstillgångar 313 689 000
Summa anläggningstillgångar 1 967 002 000
Kassa och bank 2 185 142 000
Summa omsättningstillgångar 5 262 188 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 187 086 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 041 498 000
Kortfristiga skulder 3 000 606 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-21
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: 344 687
 • Aktiekapital: 5,16 %
 • Röstandel: 5,16 %
2018-06-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 28 658
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-06-05
 • Vem: Af Jochnick BV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-06-05
 • Vem: Trygg Foundation
 • Antal: 6 327 001
 • Aktiekapital: 11,21 %
 • Röstandel: 11,21 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,17 1,59 7,14 12,36 7,17
5th Planet Games -4,89 -4,89 -8,94 -42,93 -81,79
AAK 0,60 7,20 12,56 14,94 16,88
Agromino 0,53 1,06 0,53 15,85 -1,30
Altia Oyj -0,13 1,42 4,93 6,79 -7,95
Amer Sports Oyj -0,40 -0,07 0,25 3,39 65,47
Apetit Oyj 0,23 1,40 -3,54 -7,82 -36,58
Aqua Bio Technology 0,00 -2,96 1,55 0,77 -60,60
Arcus -1,04 1,88 -5,25 -7,11 -10,30
Atria Oyj A -3,79 -5,47 5,75 6,54 -33,94
Austevoll Seafood -0,15 -4,07 -3,42 -10,42 1,02
Ägare Kapital % Röster %
af Jochnick Foundation... 11,20 11,20
Robert & Alexander... 9,90 9,90
Fjärde AP-fonden (AP4) 9,70 9,70
Jonas af Jochnick &... 7,70 7,70
Swedbank Robur Fonder AB 6,50 6,50
Första AP-fonden (AP1) 4,40 4,40
Handelsbanken Fonder AB 3,20 3,20
ODIN Fonder 1,60 1,60
T. Rowe Price 1,20 1,20
Vanguard 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
5,00
Räntabilitet eget kapital %
53,53
Balanslikviditet
1,31
Räntabilitet totalt kapital %
23,19
Kassalikviditet
0,86
Ändring eget kapital %
-39,11
Soliditet %
18,67
Ändring totalt kapital %
-1,36
Kapitalomsättningshast.
1,76
Bruttomarginal %
69,22
Varulagrets oms. hast.
8,15
Rörelsemarginal %
11,97
Kundfordringar oms. hast.
17,56
Nettomarginal %
7,46
Andel utdelad vinst %
96,04