Om bolaget (NOBINA)

Nobina

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,27 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  46,60
 • Högst
  47,50
 • Lägst
  46,50
 • Antal
  151 087
 • Tid
  17:29:34

Nobina

Nobina är en operatör på kollektivtrafikmarknaden för buss i Norden. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolagets marknadsandel uppgår till 16%. I koncernen ingår Swebus som kör expressbussresor till 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

VD
Magnus Rosén
Ordförande
Jan Sjöqvist
Hemsida
www.nobina.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
4 170 388 190 SEK
Nobina
88 355 682 aktier
Totalt
88 355 682 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2017-12-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2017-09-28
Delårsrapport
2017-06-30
Delårsrapport
2017-06-01
Ordinarie utdelning Nobina
 • Utdelning/aktie: 3,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-06-01
 • Utdelningsdag: 2017-06-08
2017-05-31
Bolagsstämma
2017-04-06
Årsrapport
2016-12-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 658 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 584 000 000
Materiella anläggningstillgångar 5 341 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 133 000 000
Summa anläggningstillgångar 6 058 000 000
Kassa och bank 683 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 600 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 110 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 73 000 000
Långfristiga skulder 4 043 000 000
Kortfristiga skulder 2 432 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-11-13
Sälj av aktie
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,51 %
 • Röstandel: 1,51 %
2017-09-28
Köp av aktie
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 314 411
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %
2017-05-10
Köp av aktie
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 4 612 419
 • Aktiekapital: 5,22 %
 • Röstandel: 5,22 %
2017-03-06
Sälj av aktie
 • Vem: DanskeBank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,39 %
 • Röstandel: 5,39 %
2017-03-06
Sälj av aktie
 • Vem: Franklin Templeton Investment Management Limited
 • Antal: 747 911
 • Aktiekapital: 4,34 %
 • Röstandel: 4,34 %
2017-01-17
Sälj av aktie
 • Vem: JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,71 %
 • Röstandel: 4,71 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,17 -0,58 -3,00 4,78 8,92
A.P. Møller - Mærsk A -0,35 -2,90 -12,75 -22,77 12,78
A.P. Møller - Mærsk B -0,39 -2,20 -13,18 -24,26 10,92
ABB Ltd -1,25 0,19 2,46 13,51 11,37
AF Gruppen 1,59 4,92 -3,40 -14,67 -13,51
AKVA Group -1,01 0,34 -5,48 -9,01 -7,28
Absolent Group 0,22 -3,45 -1,75 -9,86 -5,49
Addtech B -0,85 2,03 1,15 16,94 38,58
Ahlsell 0,69 -0,10 -6,88 -9,54 -4,87
Alelion Energy Systems 0,72 -2,78 -27,46 -32,04 -34,27
Alfa Laval -1,04 2,70 2,05 13,03 53,64
Ägare Kapital % Röster %
Invesco 6,50 6,50
Swedbank Robur Fonder 5,00 5,00
Öhman Fonder 4,30 4,30
Danske Invest Fonder 4,10 4,10
Tredje AP-fonden 2,90 2,90
Artemis 2,80 2,80
Evermore Global Adviso... 2,80 2,80
Avanza Pension 2,40 2,40
Länsförsäkringar Fonder 2,40 2,40
JP Morgan Asset Manage... 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2017-02-28
Räntetäckningsgrad
3,54
Räntabilitet eget kapital %
40,93
Balanslikviditet
0,64
Räntabilitet totalt kapital %
6,34
Kassalikviditet
0,62
Ändring eget kapital %
28,02
Soliditet %
17,86
Ändring totalt kapital %
3,90
Kapitalomsättningshast.
1,13
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
184,54
Rörelsemarginal %
5,58
Kundfordringar oms. hast.
17,89
Nettomarginal %
5,85
Andel utdelad vinst %
52,88