Om bolaget (NANEXA)

Nanexa

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,37 %
 • Utv. idag SEK
  -0,18 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,40
 • Högst
  8,14
 • Lägst
  7,28
 • Antal
  142 465
 • Tid
  17:29:45

Nanexa

Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
David Westberg
Ordförande
Hans Arwidsson
Hemsida
http://www.na...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
160 876 813 SEK
Nanexa
15 159 898 aktier
Totalt
21 223 854 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-12
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
2019-06-12
Ordinarie utdelning Nanexa
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: -
2019-06-11
Bolagsstämma
2019-05-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -4,31 -4,29 -0,81 3,22 13,34
10X Genomics Inc -2,50 -11,25 -20,68 22,29 -
111 Inc -2,37 -8,21 -0,45 30,69 -21,80
2cureX -3,33 -4,40 -5,43 -5,09 -18,74
AC Immune SA -6,42 -5,75 -9,23 -5,29 74,50
ACADIA Pharmaceuticals Inc -6,38 -7,02 7,37 -11,54 77,97
Abbott Laboratories -3,24 -4,79 -6,41 0,15 10,11
Abbvie Inc -1,94 -0,51 11,47 6,13 15,94
Abeona Therapeutics Inc -3,46 11,71 48,67 36,71 -46,73
Abiomed Inc -0,87 -2,26 -9,66 -11,87 -53,11
Acadia Healthcare Company Inc -3,66 -1,06 4,04 2,87 21,08
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 9,24 9,24
Avanza Pension 7,14 7,14
Rutger Arnhult 7,00 7,00
Ivar Nordqvist 5,16 5,16
Jan Petersen 3,59 3,59
Mårten Rooth 2,73 2,73
Anders Johansson 2,68 2,68
Manligheten AB 2,25 2,25
CJ Invest 1,98 1,98
Mats Boman 1,94 1,94
Datum för årsredovisning
2019-11-12
Räntetäckningsgrad
-52,42
Räntabilitet eget kapital %
-0,39
Balanslikviditet
4,33
Räntabilitet totalt kapital %
-0,31
Kassalikviditet
4,31
Ändring eget kapital %
0,47
Soliditet %
0,78
Ändring totalt kapital %
0,49
Kapitalomsättningshast.
0,03
Bruttomarginal %
-0,69
Varulagrets oms. hast.
0,08
Rörelsemarginal %
-10,63
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-10,82
Andel utdelad vinst %
-