Om bolaget (LUPE)

Lundin Petroleum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,20 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  297,30
 • Högst
  299,10
 • Lägst
  295,40
 • Antal
  415 432
 • Tid
  17:29:38

Lundin Petroleum

Lundin Petroleum är verksamma inom olje- och gasbranschen. Bolaget arbetar idag med exploatering, prospektering samt vidare distribution av naturgas och olja, huvudsakligen runtom den europeiska marknaden med egna produktionsanläggningar. En del av projekten drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden. Lundin Petroleum har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Alexandre Schneiter
Ordförande
Ian Lundin
Hemsida
https://www.l...
Bransch
Energi
Börsvärde
84 833 832 973 SEK
Lundin Petroleum
285 924 614 aktier
Totalt
285 924 614 aktier
Introdatum
2001-09-06

Kommande händelser

2020-01-02
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-02
 • Utdelningsdag: 2020-01-09
2020-01-31
Årsrapport
2020-03-31
Bolagsstämma
2020-04-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-31
Delårsrapport
2019-10-01
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,61 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-01
 • Utdelningsdag: 2019-10-07
2019-08-06
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-08-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-08-06
Händelse: Uppskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-08-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-31
Extra bolagsstämma
2019-07-31
Delårsrapport
2019-07-02
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-02
 • Utdelningsdag: 2019-07-08
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-01
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-01
 • Utdelningsdag: 2019-04-05
2019-03-29
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-30
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee for the Alumbrera Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 33,39 %
 • Röstandel: 33,39 %
2019-08-05
 • Vem: Equinor ASA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,10 %
 • Röstandel: 4,10 %
2019-08-05
 • Vem: Sparebank 1 SMN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,00 %
 • Röstandel: 16,00 %
2019-08-05
 • Vem: The Norwegian State
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,10 %
 • Röstandel: 4,10 %
2019-08-05
 • Vem: Lundin Petroleum AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,55 %
 • Röstandel: 0,55 %
2019-08-02
 • Vem: Lundin Petroleum AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,55 %
 • Röstandel: 16,55 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 1,04 -1,87 5,46 16,56
ADS Crude Carriers -2,33 0,00 -1,56 21,15 26,00
Abraxas Petroleum Corp -0,04 -2,00 -19,75 -52,02 -83,37
Advantage Oil & Gas Ltd -1,90 -1,90 8,86 34,38 24,64
Aemetis Inc -2,94 -1,98 -1,00 11,24 59,81
Africa Energy Corp 1,75 3,57 -1,69 11,54 48,72
Africa Energy Corp -1,35 -3,98 -9,27 1,44 47,61
Africa Oil -4,96 -3,36 -15,44 -7,26 0,88
Africa Oil -1,87 -1,00 -16,78 -6,04 11,10
Akastor -3,94 0,47 -3,72 -26,00 -32,01
Aker 0,12 -0,16 -1,45 0,33 -1,50
Ägare Kapital % Röster %
Nemesia Sarl 33,40 33,40
Equinor 4,90 4,90
Vanguard 2,20 2,20
Blackrock 1,80 1,80
JP Morgan Asset Manage... 1,80 1,80
USS Investment Management 1,70 1,70
Credit Suisse 1,40 1,40
Norges Bank 1,40 1,40
Nordea Investment Funds 1,10 1,10
State Street Global Ad... 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2019-10-31
Räntetäckningsgrad
3,36
Räntabilitet eget kapital %
-103,00
Balanslikviditet
0,60
Räntabilitet totalt kapital %
36,00
Kassalikviditet
0,55
Ändring eget kapital %
1 209,00
Soliditet %
-31,00
Ändring totalt kapital %
0,02
Kapitalomsättningshast.
0,34
Bruttomarginal %
93,00
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
92,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
104,00
Andel utdelad vinst %
-