Om bolaget (LUPE)

Lundin Petroleum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,32 %
 • Utv. idag SEK
  -1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  313,50
 • Högst
  316,90
 • Lägst
  311,80
 • Antal
  388 152
 • Tid
  17:29:48

Lundin Petroleum

Lundin Petroleum är ett svenskt olje- och gasbolag. Idag innehas verksamhet och tillgångar främst inom den norska gränsen. Visionen är att skapa ett långsiktigt och hållbart värde genom hela produktionskedjan, där bolaget är aktiva inom hela kedjan, från prospektering, utvinning och distribution. Lundin Petroleum har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Alexandre Schneiter
Ordförande
Ian Lundin
Hemsida
https://www.l...
Bransch
Energi
Börsvärde
107 051 536 952 SEK
Lundin Petroleum
340 386 445 aktier
Totalt
340 386 445 aktier
Introdatum
2001-09-06

Kommande händelser

2019-07-31
Extra bolagsstämma
2019-07-31
Delårsrapport
2019-10-01
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-01
 • Utdelningsdag: 2019-10-07
2020-01-02
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-02
 • Utdelningsdag: 2020-01-09

Tidigare händelser

2019-07-02
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-02
 • Utdelningsdag: 2019-07-08
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-01
Ordinarie utdelning Lundin Petroleum
 • Utdelning/aktie: 3,43 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-01
 • Utdelningsdag: 2019-04-05
2019-03-29
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-07-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Arkion Trustees (NZ) Limited as Trustee of The Jiva Settlement
 • Antal: 10 188 956
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-09-28
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee of the Alumbrera Trust
 • Antal: 10 188 956
 • Aktiekapital: 27,72 %
 • Röstandel: 27,72 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 0,12 2,72 -0,89 5,16
ADS Crude Carriers 0,00 0,00 1,98 6,74 -
Africa Energy Corp 0,84 5,28 11,45 -3,57 55,00
Africa Oil -0,28 -0,33 1,81 3,21 13,21
African Petroleum Corporation 0,33 5,87 18,86 -22,69 -14,02
Akastor -1,03 -3,20 0,17 -16,33 -33,02
Aker BP -1,81 3,84 17,20 -13,08 -8,21
Aker Solutions -2,81 -3,42 -3,66 -26,74 -42,37
AqualisBraemar 2,27 2,27 2,53 -3,33 -9,78
Archer -0,86 -0,76 4,55 -16,06 -50,16
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 0,00 -14,51 -13,16
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-02
Räntetäckningsgrad
3,97
Räntabilitet eget kapital %
-1,52
Balanslikviditet
0,49
Räntabilitet totalt kapital %
0,16
Kassalikviditet
0,44
Ändring eget kapital %
10,34
Soliditet %
-0,13
Ändring totalt kapital %
0,11
Kapitalomsättningshast.
0,37
Bruttomarginal %
0,57
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
0,56
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,43
Andel utdelad vinst %
-