Om bolaget (COLL)

Collector

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  52,50
 • Sälj
  52,50
 • Senast
  52,40
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:55:52

Collector

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.

VD
Martin Nossman
Ordförande
Lena Apler
Hemsida
www.collector.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
5 380 982 304 SEK
Collector
102 690 502 aktier
Totalt
102 690 502 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Collector
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
22 371 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 287 000 000
Materiella anläggningstillgångar 10 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 10 502 000 000
Summa anläggningstillgångar 10 799 000 000
Kassa och bank 1 533 000 000
Summa omsättningstillgångar 11 572 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 079 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 731 000 000
Kortfristiga skulder 17 561 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-09
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,63 %
 • Röstandel: 6,63 %
2019-04-09
 • Vem: Ernström & C:o AB
 • Antal: 5 500 000
 • Aktiekapital: 0,29 %
 • Röstandel: 0,29 %
2018-09-30
 • Vem: Erik Selin (via Fastighets AB Balder och bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 44,80 %
 • Röstandel: 44,80 %
2018-09-30
 • Vem: StrategiQ Capital AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,70 %
 • Röstandel: 12,70 %
2018-06-30
 • Vem: Fastighets AB Balder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 44,07 %
 • Röstandel: 44,07 %
2018-06-30
 • Vem: StrategiQ Capital AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,72 %
 • Röstandel: 12,72 %
2018-06-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 85 122
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega 0,00 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme 0,00 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref 0,00 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 0,00 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,00 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 0,00 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
Erik Selin (via Fastig... 44,80 44,80
StrategiQ Capital AB 12,70 12,70
Ernström Finans AB 5,40 5,40
Lena Apler (eget och v... 4,20 4,20
Swedband Robur fonder 3,70 3,70
Andra AP-fonden 2,30 2,30
Handelsbanken Liv 1,70 1,70
Vante AB 1,40 1,40
Avanza Pension 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
4,48
Räntabilitet eget kapital %
17,27
Balanslikviditet
0,63
Räntabilitet totalt kapital %
3,56
Kassalikviditet
0,63
Ändring eget kapital %
12,86
Soliditet %
11,65
Ändring totalt kapital %
33,29
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
39,38
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
24,39
Andel utdelad vinst %
0,00