Om bolaget (MAG)

Magnolia Bostad

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,06 %
 • Utv. idag SEK
  -1,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  40,20
 • Högst
  42,40
 • Lägst
  40,00
 • Antal
  54 884
 • Tid
  17:29:52

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad är en bostadsutvecklare. Bolaget utvecklar nya bostäder som exempelvis hyresrätter, bostadsrätter, samhällsfastigheter, vårdboenden och hotell i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Bolagets arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs med målsättningen om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Fredrik Lidjan
Ordförande
Fredrik Holmström
Hemsida
http://ir.mag...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 584 753 657 SEK
Magnolia Bostad
37 822 283 aktier
Totalt
37 822 283 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-07-07
Delårsrapport
2020-10-22
Delårsrapport
2021-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-04-28
Ordinarie utdelning Magnolia Bostad
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-28
 • Utdelningsdag: -
2020-04-27
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-24
 • Vem: Svolder AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,14 2,59 6,11 -9,85 2,24
AG Mortgage Investment Trust Inc 2,84 7,01 18,85 -82,01 -81,93
AGNC Investment Corp 1,32 2,39 4,58 - -
AGNC Investment Corp 1,90 4,03 10,63 -27,22 -21,29
Acadia Realty Trust 7,98 5,85 16,57 -49,61 -56,78
Acrinova 0,55 2,23 -2,66 -28,52 1,67
Adapteo -4,39 4,52 12,63 -33,08 -
Aedifica SA -0,29 0,98 5,47 -26,70 13,36
Agat Ejendomme 0,96 2,44 2,44 -44,74 -48,40
Agree Realty Corp 4,24 3,80 6,35 -15,74 -5,26
Akelius Residential Prop. D 0,39 5,22 2,41 -10,93 -
Ägare Kapital % Röster %
F. Holmström Fastigheter 56,40 56,40
Länsförsäkringar Fondf... 9,90 9,90
Svolder 5,40 5,40
Wealins S.A. 4,40 4,40
Nordnet Pensionsförsäk... 3,20 3,20
Avanza Pension 1,80 1,80
Carnegie Fonder 1,60 1,60
John Larsson 1,50 1,50
Martin Dahlin 1,30 1,30
Jennie Sinclair 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2020-04-24
Räntetäckningsgrad
192,15
Räntabilitet eget kapital %
28,62
Balanslikviditet
207,89
Räntabilitet totalt kapital %
4,50
Kassalikviditet
103,85
Ändring eget kapital %
8,27
Soliditet %
31,42
Ändring totalt kapital %
5,47
Kapitalomsättningshast.
29,78
Bruttomarginal %
16,81
Varulagrets oms. hast.
90,48
Rörelsemarginal %
30,19
Kundfordringar oms. hast.
2,06
Nettomarginal %
15,09
Andel utdelad vinst %
-