Om bolaget (VOLO PREF)

Volati Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,30 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  664,00
 • Högst
  666,00
 • Lägst
  662,00
 • Antal
  10 134
 • Tid
  17:29:38

Volati

Volati är en svensk industrigrupp. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder och öka aktieägarvärdet. Volati driver verksamhet globalt med fokus på tre affärssegment: Handel, konsument och industri. Huvudkontoret är idag beläget i Stockholm.
VD
Mårten Andersson
Ordförande
Patrik Wahlén
Hemsida
http://www.vo...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 723 645 385 SEK
Volati Pref
1 603 774 aktier
Volati
79 406 571 aktier
Totalt
79 406 571 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-04
 • Utdelningsdag: 2020-02-10
2020-02-20
Årsrapport
2020-05-05
Delårsrapport
2020-05-06
Bolagsstämma
2020-05-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-04
 • Utdelningsdag: 2020-05-08
2020-08-18
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-04
 • Utdelningsdag: 2019-11-08
2019-10-24
Delårsrapport
2019-09-30
Extra bolagsstämma
2019-08-16
Delårsrapport
2019-08-02
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-02
 • Utdelningsdag: 2019-08-08
2019-05-02
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: 2019-05-08
2019-04-26
Ordinarie utdelning Volati
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2019-02-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-04
 • Utdelningsdag: 2019-02-08
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-04
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 5,09 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 -0,34 6,67 15,03 16,43
2020 Bulkers -4,48 -6,58 3,90 21,71 -
3M Co -1,77 -2,97 7,60 4,91 -13,69
51job Inc -0,16 2,57 2,38 29,91 22,60
A. O. Smith Corp -0,67 -0,29 7,73 13,69 14,02
A.P. Møller - Mærsk A -1,11 0,48 13,14 28,37 4,13
A.P. Møller - Mærsk B -1,27 0,97 13,52 29,11 3,50
Aalberts NV 0,84 4,26 9,56 14,19 24,01
Aallon Group Oyj 3,32 4,31 19,78 28,84 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,77 2,86 6,11 19,17 -6,10
Aaon Inc 0,28 1,15 6,89 14,67 17,04
Ägare Kapital % Röster %
Karl Perlhagen 42,30 42,80
Patrik Wahlén 23,60 24,00
Fjärde AP-Fonden 6,50 6,60
Handelsbanken Fonder AB 5,00 5,10
Mårten Andersson 3,10 3,10
Mattias Björk 2,70 2,70
Didner & Gegner Fo... 1,90 2,00
Andra AP-Fonden 1,60 1,60
Aktiebolag 1909 Gruppen 0,70 0,70
SEB S.A. 0,70 0,40
Datum för årsredovisning
2019-10-24
Räntetäckningsgrad
1,25
Räntabilitet eget kapital %
4,00
Balanslikviditet
0,87
Räntabilitet totalt kapital %
0,00
Kassalikviditet
0,49
Ändring eget kapital %
-10,00
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
1,10
Bruttomarginal %
45,00
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
1,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,00
Andel utdelad vinst %
-