Om bolaget (VOLO PREF)

Volati Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,03 %
 • Utv. idag SEK
  +12,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  604,00
 • Högst
  620,00
 • Lägst
  600,00
 • Antal
  9 448
 • Tid
  17:29:30

Volati

Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet globalt med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Mårten Andersson
Ordförande
Patrik Wahlén
Hemsida
http://www.vo...
Bransch
Industri
Börsvärde
3 434 334 195 SEK
Volati Pref
1 603 774 aktier
Volati
79 406 571 aktier
Totalt
79 406 571 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-04
 • Utdelningsdag: -
2020-08-18
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
2020-11-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-04
 • Utdelningsdag: -
2021-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-06-26
Ordinarie utdelning Volati
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-26
 • Utdelningsdag: -
2020-06-25
Bolagsstämma
2020-05-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-04
 • Utdelningsdag: 2020-05-08
2020-05-05
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport
2020-02-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-04
 • Utdelningsdag: 2020-02-10
2019-11-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-04
 • Utdelningsdag: 2019-11-08
2019-10-24
Delårsrapport
2019-09-30
Extra bolagsstämma
2019-08-16
Delårsrapport
2019-08-02
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-02
 • Utdelningsdag: 2019-08-08
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,82 1,30 8,31 13,47 7,20
2020 Bulkers -0,72 0,73 2,23 0,73 -33,73
24Storage -0,69 6,98 3,37 9,16 -
3M Co 1,24 0,01 -0,16 3,09 -10,72
51job Inc 0,91 10,00 12,58 10,64 -3,72
A. O. Smith Corp 0,44 1,27 3,32 19,32 7,30
A.P. Møller - Mærsk A 0,59 -0,33 8,63 24,23 4,17
A.P. Møller - Mærsk B 0,20 -0,41 8,73 24,21 6,47
Aalberts NV 1,77 -1,29 13,07 25,39 -13,67
Aallon Group Oyj 1,48 1,48 0,00 8,88 24,85
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 3,34 -1,29 -5,39 -16,78 -29,45
Ägare Kapital % Röster %
Karl Perlhagen 42,80 43,30
Patrik Wahlén 23,90 24,30
Handelsbanken Fonder AB 6,70 6,90
Fjärde AP-Fonden 6,60 6,70
Mårten Andersson 3,10 3,20
Mattias Björk 2,70 2,80
Andra AP-Fonden 1,80 1,80
Avanza Pension 0,80 0,60
Aktiebolag 1909 Gruppen 0,70 0,70
Mats Andersson 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2020-05-05
Räntetäckningsgrad
145,61
Räntabilitet eget kapital %
6,58
Balanslikviditet
91,90
Räntabilitet totalt kapital %
0,81
Kassalikviditet
54,09
Ändring eget kapital %
-9,55
Soliditet %
36,25
Ändring totalt kapital %
1,33
Kapitalomsättningshast.
107,66
Bruttomarginal %
44,91
Varulagrets oms. hast.
13,72
Rörelsemarginal %
2,22
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,75
Andel utdelad vinst %
-