Om bolaget (CLBIO)

Corline Biomedical

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,86 %
 • Utv. idag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  17,20
 • Högst
  17,20
 • Lägst
  17,15
 • Antal
  864
 • Tid
  17:29:45

Corline Biomedical

Corline Biomedical arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget har Läkemedelsverkets godkännande att starta klinisk prövning inom diabetes typ 1 och räknar med att under 2015 inleda de kliniska försöken och har för avsikt att inleda kliniska försök inom njurtransplantation under 2016. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med sin heparinsubstans. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

VD
Henrik Nittmar
Ordförande
Adam Dahlberg
Hemsida
www.corline.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
273 694 827 SEK
Corline Biomedical
15 774 918 aktier
Totalt
15 774 918 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-17
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Corline Biomedical
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
51 427 000
Immateriella anläggningstillgångar 32 984 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 000
Summa anläggningstillgångar 32 985 000
Kassa och bank 16 856 000
Summa omsättningstillgångar 18 442 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 45 926 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 5 501 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-29
 • Vem: Adam Dahlberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,70 %
 • Röstandel: 17,70 %
2018-06-29
 • Vem: Annika Sunnanväder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,40 %
 • Röstandel: 13,40 %
2018-06-29
 • Vem: Silotornet AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,30 %
 • Röstandel: 15,30 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Adam Dahlberg 17,70 17,70
Silotornet AB 15,30 15,30
Annika Sunnanväder 13,40 13,40
HealthInvest Small &am... 8,60 8,60
Monika Sunnanväder 6,40 6,40
Thomas Olausson 5,90 5,90
Eccenovo AB 5,00 5,00
Margareta Nilsson 4,90 4,90
Tobias Ekman 3,80 3,80
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-6 792,00
Räntabilitet eget kapital %
-13,47
Balanslikviditet
3,65
Räntabilitet totalt kapital %
-11,88
Kassalikviditet
3,65
Ändring eget kapital %
19,68
Soliditet %
87,36
Ändring totalt kapital %
22,34
Kapitalomsättningshast.
0,17
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-71,22
Kundfordringar oms. hast.
29,43
Nettomarginal %
-71,24
Andel utdelad vinst %
-