Om bolaget (TAUR B)

Taurus Energy B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,72 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,022 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,570
 • Högst
  0,574
 • Lägst
  0,542
 • Antal
  135 936
 • Tid
  17:29:53

Taurus Energy

Taurus Energy kommersialiserar utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Företaget tillhandahåller en metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter fran skogs- och jordbruk. Exempel på råvaror som kan användas vid framställningen är halm, stjälkar från majs och solrosor samt spillmaterial från skogsbruket. Taurus tecknar licensavtal, för rätten att använda metoden, med energiproducenter på en global marknad.

VD
Fredrik Weschke
Ordförande
Per Jansson
Hemsida
www.taurusene...
Bransch
-
Börsvärde
52 825 729 SEK
Taurus Energy B
88 216 606 aktier
Totalt
88 216 606 aktier
Introdatum
2003-06-17

Kommande händelser

2019-04-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-01-21
Delårsrapport
2018-11-21
Ordinarie utdelning Taurus Energy B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-21
 • Utdelningsdag: -
2018-11-20
Bolagsstämma
2018-10-19
Årsrapport
2018-06-18
Delårsrapport
2018-04-20
Delårsrapport
2017-12-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TAUR-BTAB
 • Noteringsperiod: 2017-12-19 - 2018-03-05
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
19 606 000
Immateriella anläggningstillgångar 10 999 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 10 999 000
Kassa och bank 8 418 000
Summa omsättningstillgångar 8 607 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 18 277 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 329 000
Årets resultat -6 105 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat -6 134 000
Summa finansnetto 30 000
Resultat efter finansiella poster -6 105 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: C. Lundh Fastighets AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,51 %
 • Röstandel: 2,45 %
2018-06-30
 • Vem: Lantmännen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,31 %
 • Röstandel: 29,33 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,09 %
 • Röstandel: 2,85 %
2018-06-30
 • Vem: Peter Vargas
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,61 %
 • Röstandel: 2,52 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,66 %
 • Röstandel: 1,16 %
Ägare Kapital % Röster %
Lantmännen 8,31 29,33
Avanza Pension 6,35 4,43
Nordnet Pensionsförsäk... 4,09 2,85
Peter Vargas 3,61 2,52
C. Lundh Fastighets AB 3,51 2,45
Swedbank Försäkring 1,66 1,16
Torsten Ingemar Jonsson 1,23 0,86
Livförsäkringsbolaget... 1,20 0,84
Kjell Stenberg 1,15 7,49
Birger Gustafsson 1,00 0,70
Datum för årsredovisning
2018-08-31
Räntetäckningsgrad
-2 755,16
Räntabilitet eget kapital %
-35,18
Balanslikviditet
6,48
Räntabilitet totalt kapital %
-32,59
Kassalikviditet
6,48
Ändring eget kapital %
11,26
Soliditet %
93,22
Ändring totalt kapital %
9,87
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-