Om bolaget (OP PREF)

Oscar Properties Holding PREF

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  213,00
 • Sälj
  215,00
 • Senast
  214,00
 • Högst
  214,00
 • Lägst
  214,00
 • Antal
  20
 • Tid
  09:00:04

Oscar Properties H.

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer bostadsfastigheter med attraktiva lägen i Stockholm. Hittills har de producerat 600 bostäder. Idag 1 700 bostäder på ritbordet varav 360 är under produktion.

VD
Oscar Engelbert
Ordförande
Jakob Grinbaum
Hemsida
www.oscarprop...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
1 021 144 982 SEK
Oscar Properties Holding PREF
1 340 349 aktier
Oscar Properties Holding PREFB
407 928 aktier
Oscar Properties Holding
28 563 496 aktier
Totalt
30 311 773 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-02-02
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREFB
 • Utdelning/aktie: 8,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-02
 • Utdelningsdag: 2018-02-08
2018-02-02
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREF
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-02
 • Utdelningsdag: 2018-02-08
2018-02-09
Årsrapport

Tidigare händelser

2017-11-27
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding
 • Utdelning/aktie: 0,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-27
 • Utdelningsdag: 2017-12-01
2017-11-02
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREFB
 • Utdelning/aktie: 8,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-02
 • Utdelningsdag: 2017-11-08
2017-11-02
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREF
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-02
 • Utdelningsdag: 2017-11-08
2017-10-27
Delårsrapport
2017-08-03
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREFB
 • Utdelning/aktie: 8,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-08-03
 • Utdelningsdag: 2017-08-09
2017-08-03
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREF
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-08-03
 • Utdelningsdag: 2017-08-09
2017-07-14
Delårsrapport
2017-06-27
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2017-06-27
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-05-26
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding
 • Utdelning/aktie: 0,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-26
 • Utdelningsdag: 2017-06-01
2017-05-04
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREFB
 • Utdelning/aktie: 8,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-04
 • Utdelningsdag: 2017-05-10
2017-05-04
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREF
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-04
 • Utdelningsdag: 2017-05-10
2017-05-10
Distribution av värdepapper Oscar Properties Holding
 • Utdelning/aktie: 2,52 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-10
 • Utdelningsdag: -
2017-05-10
Händelse: ??
 • Villkor: 1:200
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2017-05-10
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-04-28
Delårsrapport
2017-04-28
Bolagsstämma
2017-02-10
Årsrapport
2017-02-02
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREFB
 • Utdelning/aktie: 8,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-02-02
 • Utdelningsdag: 2017-02-08
2017-02-02
Ordinarie utdelning Oscar Properties Holding PREF
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-02-02
 • Utdelningsdag: 2017-02-08
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
3 918 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 061 900 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 017 900 000
Summa anläggningstillgångar 2 079 800 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 1 838 600 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 273 700 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 178 800 000
Kortfristiga skulder 465 900 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-10-27
Köp av aktie
 • Vem: Staffan Persson
 • Antal: 240 710
 • Aktiekapital: 10,28 %
 • Röstandel: 10,28 %
2017-03-14
Sälj av aktie
 • Vem: Oscar Engelbert
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 42,10 %
 • Röstandel: 42,10 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,32 -0,14 0,77 -1,02 7,39
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 -0,38 -2,06 3,97
A Group of Retail Assets B 0,00 -3,74 -4,63 -8,44 -19,22
ABG Sundal Collier Holding 0,65 1,64 5,10 7,11 17,71
Admiral Capital B 0,00 -0,58 2,41 0,00 -2,86
Aega 0,00 -8,54 12,35 -16,51 -68,62
Akelius Residential Pref -0,45 0,90 2,14 -1,18 9,85
Aker -0,11 1,74 18,70 36,02 26,59
Aktia Bank Abp A 0,21 -1,05 1,73 -0,32 -9,19
Aktia Bank Abp R 0,00 -0,92 4,35 -1,82 -28,05
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 -1,44 -1,44 -0,58 3,01
Ägare Kapital % Röster %
Oscar Engelbert via bol 40,17 42,11
Staffan Persson via bol 8,96 9,45
Ernström Finans AB 6,30 6,68
Fjärde AP-Fonden 4,22 4,45
Kvalitena AB 3,19 3,37
Swedbank Försäkring AB 2,66 2,64
Avanza Pension 1,99 1,56
AMF Försäkring & F... 1,95 2,06
Allianz Global Investors 1,81 1,91
Jan Erik Engström 0,82 0,87
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
6,04
Räntabilitet eget kapital %
29,74
Balanslikviditet
3,60
Räntabilitet totalt kapital %
14,11
Kassalikviditet
3,60
Ändring eget kapital %
36,15
Soliditet %
32,51
Ändring totalt kapital %
37,33
Kapitalomsättningshast.
0,69
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
19,65
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,03
Andel utdelad vinst %
13,63