Om bolaget (KIND SDB)

Kindred Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,20 %
 • Utv. idag SEK
  -0,14 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  71,32
 • Högst
  72,68
 • Lägst
  71,32
 • Antal
  859 086
 • Tid
  17:29:34

Kindred Group

Kindred Group är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag med ett utbud av onlinespel, till exempel vadhållning på sport, spel på direktsända evenemang, bingo, förströelsespel och olika kasino- och pokerprodukter. Bolaget har cirka 16 miljoner kunder i över 100 länder. Verksamheten är indelad i fyra geografiska marknader, Norden, Västra Europa, Centrala, östra och södra Europa samt övriga. Norden är den största marknaden. Varumärken är t ex: Unibet, Maria Casino, Bingo.com och Storspelare.com. Sportspel står för ca 45% av intäkterna medan kasino och spel står för 49% av intäkterna

VD
Henrik Tjärnström
Ordförande
Anders Ström
Hemsida
www.kindredgr...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
16 444 818 251 SEK
Kindred Group
230 126 200 aktier
Totalt
230 126 200 aktier
Introdatum
2004-06-01

Kommande händelser

2019-07-24
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
2019-11-15
Ordinarie utdelning Kindred Group
 • Utdelning/aktie: 3,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-15
 • Utdelningsdag: 2019-11-21
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Ordinarie utdelning Kindred Group
 • Utdelning/aktie: 3,08 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-15
 • Utdelningsdag: 2019-05-21
2019-05-14
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
8 080 017 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 941 498 000
Materiella anläggningstillgångar 274 899 000
Finansiella anläggningstillgångar 242 623 000
Summa anläggningstillgångar 5 459 020 000
Kassa och bank 1 770 703 000
Summa omsättningstillgångar 2 620 997 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 318 817 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 543 662 000
Kortfristiga skulder 3 217 538 000
Årets resultat 1 306 603 000
Total fakturering 8 362 706 000
Rörelseresultat 1 532 532 000
Summa finansnetto -69 003 000
Resultat efter finansiella poster 1 469 094 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-03
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: 145 988
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
AGF B 0,00 -3,33 1,05 -6,45 16,00
AS Tallink Grupp FDR 0,00 0,93 2,86 5,37 -
AaB 0,00 -3,30 -7,85 -26,05 -48,24
AcadeMedia 1,66 -1,91 -9,20 -10,04 -16,21
Actic Group -1,83 -6,62 -17,54 -21,41 -33,66
AdCityMedia 0,00 -3,93 8,91 -4,35 -21,43
Adevinta ser. A 2,73 13,74 8,35 - -
Adevinta ser. B 2,67 13,05 10,25 - -
Alma Media Oyj 0,35 -0,34 -6,15 -8,81 -15,45
Andersen & Martini B 0,00 -4,76 -8,26 -13,04 -19,35
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 8,90 8,90
Första AP-fonden 8,40 8,40
Capital Group Companies 7,30 7,30
Andra AP-fonden 4,10 4,10
SEB Investment Management 4,10 4,10
Columbia Acorn 3,20 3,20
Skandia Liv & Skan... 3,20 3,20
Anders Ström through c... 2,50 2,50
Lannebo Fonder 1,80 1,80
Kindred Group plc 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
44,60
Balanslikviditet
0,59
Räntabilitet totalt kapital %
20,18
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
-2,08
Soliditet %
38,63
Ändring totalt kapital %
4,10
Kapitalomsättningshast.
1,23
Bruttomarginal %
60,84
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
17,19
Kundfordringar oms. hast.
17,16
Nettomarginal %
14,50
Andel utdelad vinst %
95,38