Om bolaget (VSD B)

VibroSense Dynamics B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,94 %
 • Utv. idag SEK
  +0,08 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,58
 • Högst
  8,76
 • Lägst
  8,52
 • Antal
  9 718
 • Tid
  17:29:36

Vibrosense Dynamics

Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
VD
Hans Wallin
Ordförande
Axel Sjöblad
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
128 367 076 SEK
VibroSense Dynamics B
15 102 009 aktier
Totalt
15 102 009 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-02-11
Delårsrapport
2022-05-04
Delårsrapport
2022-08-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2021-10-06
Ordinarie utdelning VibroSense Dynamics B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-06
 • Utdelningsdag: -
2021-10-05
Bolagsstämma
2021-08-30
Årsrapport
2021-05-12
Delårsrapport
2021-02-12
Delårsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
10X Genomics Inc -1,85 2,39 8,64 -7,76 16,15
111 Inc -0,18 -5,10 -13,08 -0,89 -19,01
1Life Healthcare Inc -1,80 -0,95 11,63 -18,14 -30,78
22nd Century Group Inc 0,00 1,37 -3,27 -3,58 284,34
23andMe Holding Co. 5,11 17,06 36,93 44,55 -
2cureX -2,28 -3,26 8,90 -5,63 7,08
4D Molecular Therapeutics Inc -0,58 6,89 1,58 36,69 -
4D Pharma PLC -4,05 -6,66 1,78 -24,59 -
9 Meters Biopharma Inc -2,27 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. 0,74 -3,24 -2,98 4,63 -
Ägare Kapital % Röster %
Antonio Speidel 25,22 38,09
Avanza Pension 8,53 6,73
Carl-Anders Hilmarch 4,61 3,64
Nils Göran Lundborg 3,79 5,91
B-G Perssons Förvaltni... 3,16 2,49
Niklas Thystrup 2,75 2,17
Bengt Gunnar Persson 2,24 1,77
Stefan Cederstam 1,56 1,23
Digby Thuresson 1,42 1,12
Niels Anders Askgaard 1,33 1,05
Datum för årsredovisning
2021-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-21,69
Balanslikviditet
868,72
Räntabilitet totalt kapital %
-19,27
Kassalikviditet
824,96
Ändring eget kapital %
-4,62
Soliditet %
88,86
Ändring totalt kapital %
-4,75
Kapitalomsättningshast.
9,58
Bruttomarginal %
87,73
Varulagrets oms. hast.
50,85
Rörelsemarginal %
-201,25
Kundfordringar oms. hast.
11,94
Nettomarginal %
-201,25
Andel utdelad vinst %
-