Om bolaget (KLOV A)

Klövern A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,38 %
 • Utv. idag SEK
  -0,85 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  14,95
 • Högst
  15,85
 • Lägst
  14,95
 • Antal
  12 574
 • Tid
  17:29:52

Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag. Idag är bolagets investeringar huvudsakligen inriktade mot kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel. Investeringar återfinns spridda inom en stor del av den nordiska marknaden, främst inom Syd- och Mellansverige och innefattar både uppgraderingar och nyproduktion av fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Rutger Arnhult
Ordförande
Pia Gideon
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
14 531 969 353 SEK
Klövern pref
16 444 000 aktier
Klövern B
846 635 277 aktier
Klövern A
69 358 703 aktier
Totalt
915 993 980 aktier
Introdatum
2002-08-08

Kommande händelser

2020-11-13
Extra bolagsstämma
2020-12-29
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,13 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-29
 • Utdelningsdag: 2021-01-06
2020-12-29
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,13 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-29
 • Utdelningsdag: 2021-01-06
2020-12-29
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-29
 • Utdelningsdag: 2021-01-06
2021-03-30
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,13 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-05
2021-03-30
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,13 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-05
2021-03-30
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-05

Tidigare händelser

2020-10-21
Delårsrapport
2020-09-29
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-05
2020-07-14
Delårsrapport
2020-06-29
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-03
2020-04-24
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-02-12
Årsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2019-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,13 0,43 2,18 2,30 5,35
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,74 -0,73 0,37 -14,95 -82,18
AGNC Investment Corp -0,23 0,23 -3,32 0,68 -
AGNC Investment Corp -0,26 0,95 -4,52 1,25 -
AGNC Investment Corp -0,52 1,02 -2,47 1,46 -
AGNC Investment Corp 0,09 -0,09 -2,14 2,05 -
Acadia Realty Trust -0,50 -3,04 -9,52 -18,73 -66,29
Acrinova 0,54 -3,13 -2,11 -2,62 -11,43
Adapteo -2,80 -5,67 0,60 11,53 -25,82
Aedifica SA -1,36 -4,30 -15,17 -13,55 -15,89
Agat Ejendomme 0,93 -0,46 -4,82 -11,43 -38,87
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult via com... 15,10 17,30
Corem Property Group 14,90 15,30
Gårdarike 10,00 25,70
Länsförsäkringar funds 6,40 4,00
Handelsbanken fonder 3,80 2,40
State Street Bank and... 3,80 2,40
CBNY-Norges Bank 2,00 1,50
Swedbank AS (Estonia) 2,00 1,30
Prior & Nilsson 1,50 1,00
UBS Switzerland AG 1,50 1,10
Datum för årsredovisning
2020-10-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,07
Balanslikviditet
209,36
Räntabilitet totalt kapital %
4,79
Kassalikviditet
209,36
Ändring eget kapital %
7,43
Soliditet %
33,47
Ändring totalt kapital %
3,33
Kapitalomsättningshast.
5,45
Bruttomarginal %
66,52
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
61,87
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
88,00
Andel utdelad vinst %
-