Om bolaget (INTRUM)

Intrum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,34 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  233,00
 • Högst
  236,20
 • Lägst
  232,10
 • Antal
  197 367
 • Tid
  17:29:40

Intrum

Intrum erbjuder kredithanterings- och finansiella tjänster till företag. Kredithanteringstjänsterna omfattar kreditoptimeringstjänster, betalningstjänster och inkassotjänster. De finansiella tjänsterna omfattar finansieringstjänster, betalningsgarantier, och köp av fordringar. Intrum Justitia har närmare 75 000 kunder i 20 länder i Europa. Störst omsättning har bolaget i Sverige och Finland.

VD
Mikael Ericson
Ordförande
Per E. Larsson
Hemsida
www.intrum.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
30 754 360 616 SEK
Intrum
131 541 320 aktier
Totalt
131 541 320 aktier
Introdatum
2002-06-07

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Intrum
 • Utdelning/aktie: 9,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-24
Delårsrapport
2018-07-06
Namnändringar
 • Tidigare namn: Intrum Justitia
 • Nytt namn: Intrum
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
67 775 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 32 690 000 000
Materiella anläggningstillgångar 245 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 21 880 000 000
Summa anläggningstillgångar 54 815 000 000
Kassa och bank 881 000 000
Summa omsättningstillgångar 12 960 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 22 436 000 000
Minoritetsintressen 3 000 000
Avsättningar 184 000 000
Långfristiga skulder 37 335 000 000
Kortfristiga skulder 7 817 000 000
Årets resultat 1 501 000 000
Total fakturering 9 434 000 000
Rörelseresultat 2 728 000 000
Summa finansnetto -973 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 755 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-20
 • Vem: NN Group N.V.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,95 %
2018-09-13
 • Vem: Sampo plc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,21 %
 • Röstandel: 5,21 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ABG Sundal Collier Holding -1,32 0,54 -18,30 -8,65 -37,71
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,20 0,00 0,62 0,62 -8,79
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 32,08
Aega -2,63 4,23 59,14 52,58 68,18
Agat Ejendomme -2,18 -3,81 -10,22 -1,94 -43,65
Akelius Residential Pref -0,43 -0,15 -1,29 -0,86 0,44
Aker -0,73 4,29 -19,43 -14,72 -8,75
Aktia Bank Abp -0,72 -1,43 -6,95 -8,19 -4,38
Alm. Brand -0,58 -0,50 -7,44 6,80 -9,55
Ägare Kapital % Röster %
Nordic Capital 43,90 43,90
Sampo Oyj 5,20 5,20
NN Investment Partners 4,90 4,90
Handelsbanken Fonder 4,00 4,00
Jupiter Asset Management 2,70 2,70
Lannebo Fonder 2,60 2,60
AMF Insurance & Funds 2,20 2,20
Swedbank Robur Fonder 2,20 2,20
Vanguard 2,00 2,00
Odin Fonder 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,40
Balanslikviditet
0,86
Räntabilitet totalt kapital %
3,64
Kassalikviditet
0,60
Ändring eget kapital %
5,48
Soliditet %
33,76
Ändring totalt kapital %
12,18
Kapitalomsättningshast.
0,19
Bruttomarginal %
45,18
Varulagrets oms. hast.
5,53
Rörelsemarginal %
29,59
Kundfordringar oms. hast.
18,70
Nettomarginal %
14,40
Andel utdelad vinst %
64,55