Om bolaget (ALFA)

Alfa Laval

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,79 %
 • Utv. idag SEK
  +15,90 SEK
 • Köp
  347,50
 • Sälj
  347,60
 • Senast
  347,50
 • Högst
  353,40
 • Lägst
  338,40
 • Antal
  1 074 338
 • Tid
  17:04:37

Alfa Laval

Alfa Laval är ett tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade som leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Exempel på produkter är kontrollsystem, analytiska instrument samt ventiler och pumpsystem. Lösningarna används huvudsakligen bland industriella aktörer på global nivå. Bolaget kom ursprungligen till under 1883 och har idag sitt huvudkontor i Lund.
VD
Tom Erixon
Ordförande
Dennis Jönsson
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Industri
Börsvärde
139 091 714 054 SEK
Alfa Laval
419 456 315 aktier
Totalt
419 456 315 aktier
Introdatum
2002-05-17

Kommande händelser

2021-10-26
Delårsrapport
2022-02-02
Årsrapport
2022-04-26
Bolagsstämma
2022-04-26
Delårsrapport
2022-07-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-07-20
Delårsrapport
2021-04-28
Ordinarie utdelning Alfa Laval
 • Utdelning/aktie: 5,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-28
 • Utdelningsdag: 2021-05-04
2021-04-27
Delårsrapport
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-02-03
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,53 0,68 1,26 -1,89 31,97
2020 Bulkers 1,24 -5,79 -8,27 11,42 106,78
24Storage 1,19 2,16 -2,30 -2,52 0,71
3M Co 0,48 0,52 1,24 -9,15 10,20
51job Inc -0,82 -4,43 -13,77 -18,85 -9,97
A O Smith Corp -0,24 1,76 4,07 -4,48 23,60
A.P. Møller - Mærsk A 2,05 8,17 -2,77 5,11 92,57
A.P. Møller - Mærsk B 1,19 7,10 -3,28 7,07 86,87
Aalberts NV 0,19 -1,26 -7,29 -8,00 50,71
Aallon Group Oyj -0,41 -2,04 0,42 3,45 22,70
Aaon Inc -0,97 -2,70 3,95 15,96 14,55
Ägare Kapital % Röster %
Tetra Laval B.V. 29,10 29,10
Alecta Pensionsförsäkring 5,90 5,90
Swedbank Robur Fonder 2,60 2,60
AMF - Försäkring Och F... 2,40 2,40
CBNY-Norges Bank 2,00 2,00
SEB Investment Management 1,70 1,70
Handelsbanken Fonder 1,20 1,20
Folksam 1,00 1,00
Första AP-Fonden 1,00 1,00
HSBC 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2021-10-26
Räntetäckningsgrad
1 047,44
Räntabilitet eget kapital %
17,80
Balanslikviditet
107,73
Räntabilitet totalt kapital %
8,20
Kassalikviditet
65,04
Ändring eget kapital %
4,60
Soliditet %
47,57
Ändring totalt kapital %
-0,79
Kapitalomsättningshast.
62,91
Bruttomarginal %
35,55
Varulagrets oms. hast.
25,62
Rörelsemarginal %
13,46
Kundfordringar oms. hast.
16,39
Nettomarginal %
13,04
Andel utdelad vinst %
-