Om bolaget (ALFA)

Alfa Laval

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,64 %
 • Utv. idag SEK
  -3,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  191,45
 • Högst
  192,70
 • Lägst
  183,40
 • Antal
  2 163 774
 • Tid
  17:29:41

Alfa Laval

Alfa Laval är ett tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade som leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Exempel på produkter är kontrollsystem, analytiska instrument samt valvar och pumpsystem. Lösningarna används huvudsakligen bland industriella aktörer på global nivå. Bolaget kom ursprungligen till under 1883 och har idag sitt huvudkontor i Lund.
VD
Tom Erixon
Ordförande
Dennis Jönsson
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Industri
Börsvärde
81 647 171 714 SEK
Alfa Laval
419 456 315 aktier
Totalt
419 456 315 aktier
Introdatum
2002-05-17

Kommande händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2021-02-03
Årsrapport
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-07-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-07-21
Delårsrapport
2020-04-24
Ordinarie utdelning Alfa Laval
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-24
 • Utdelningsdag: -
2020-04-23
Delårsrapport
2020-04-23
Bolagsstämma
2020-02-04
Årsrapport
2019-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,24 0,18 1,93 2,05 5,10
2020 Bulkers 1,72 1,02 -0,34 10,45 -31,80
24Storage 0,71 3,91 1,67 3,66 -
3M Co -0,03 0,02 4,13 6,57 0,94
51job Inc 0,25 -4,35 -7,98 4,22 -5,70
A. O. Smith Corp -0,22 -2,02 3,87 7,09 5,70
A.P. Møller - Mærsk A -0,47 -3,79 6,61 21,74 20,97
A.P. Møller - Mærsk B -0,44 -4,07 6,40 21,05 22,20
Aalberts NV -1,42 -3,71 4,97 10,17 -11,36
Aallon Group Oyj -0,20 -2,40 -0,61 -12,86 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV -1,04 -2,15 -0,53 -4,28 -36,19
Ägare Kapital % Röster %
Tetra Laval B.V. 29,10 29,10
Alecta Pensionsförsäkring 5,60 5,60
AMF - Försäkring Och F... 5,10 5,10
Swedbank Robur Fonder 3,10 3,10
CBNY-Norges Bank 2,40 2,40
SEB Investment Management 1,80 1,80
Folksam 0,90 0,90
Första AP-Fonden 0,90 0,90
SPP Fonder 0,80 0,80
Avanza Fonder 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2020-10-23
Räntetäckningsgrad
936,42
Räntabilitet eget kapital %
22,82
Balanslikviditet
168,23
Räntabilitet totalt kapital %
9,93
Kassalikviditet
113,69
Ändring eget kapital %
7,80
Soliditet %
45,11
Ändring totalt kapital %
-3,46
Kapitalomsättningshast.
68,39
Bruttomarginal %
34,01
Varulagrets oms. hast.
23,20
Rörelsemarginal %
15,05
Kundfordringar oms. hast.
14,37
Nettomarginal %
14,51
Andel utdelad vinst %
-