Om bolaget (ALFA)

Alfa Laval

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,19 %
 • Utv. idag SEK
  +0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  211,80
 • Högst
  213,50
 • Lägst
  210,40
 • Antal
  845 547
 • Tid
  17:29:32

Alfa Laval

Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Produkterna säljs i cirka 100 länder

VD
Tom Erixon
Ordförande
Anders Narvinger
Hemsida
www.alfalaval...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
88 673 064 991 SEK
Alfa Laval
419 456 315 aktier
Totalt
419 456 315 aktier
Introdatum
2002-05-17

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning Alfa Laval
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
52 549 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 24 467 000 000
Materiella anläggningstillgångar 4 851 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 654 000 000
Summa anläggningstillgångar 30 972 000 000
Kassa och bank 3 137 000 000
Summa omsättningstillgångar 21 577 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 20 398 000 000
Minoritetsintressen 102 000 000
Avsättningar 2 297 000 000
Långfristiga skulder 13 869 000 000
Kortfristiga skulder 15 883 000 000
Årets resultat 2 976 000 000
Total fakturering 35 314 000 000
Rörelseresultat 4 589 000 000
Summa finansnetto -218 000 000
Resultat efter finansiella poster 4 371 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-22
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 196 987
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,03 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
A.P. Møller - Mærsk A -0,14 -1,82 -13,12 -12,70 -19,90
A.P. Møller - Mærsk B -0,05 -1,35 -13,43 -12,49 -19,63
ABB Ltd -0,27 -1,24 -5,58 -3,33 -12,70
AF Gruppen 0,00 -0,90 1,54 6,82 20,96
AKVA Group -0,27 1,39 7,37 6,12 -0,27
Absolent Group 2,56 0,00 8,70 35,14 166,67
Addtech B -1,12 1,92 19,10 35,34 36,88
Ages Industri B 0,00 -2,78 -5,41 6,71 -26,47
Alelion Energy Systems -3,75 -7,23 -60,00 -57,92 -88,29
Alimak Group 1,24 -0,54 -7,58 9,42 6,24
Ägare Kapital % Röster %
TETRA LAVAL B.V. 29,10 29,10
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 5,10 5,10
SWEDBANK ROBUR FONDER 3,70 3,70
CBNY-NORGES BANK 3,20 3,20
AMF - FÖRSÄKRING OCH F... 2,40 2,40
SEB INVESTMENT MANAGEMENT 1,00 1,00
JP MORGAN 0,90 0,90
ANDRA AP-FONDEN 0,80 0,80
FOLKSAM 0,80 0,80
SPP FONDER AB 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
20,60
Balanslikviditet
1,12
Räntabilitet totalt kapital %
10,66
Kassalikviditet
0,72
Ändring eget kapital %
15,09
Soliditet %
40,64
Ändring totalt kapital %
10,51
Kapitalomsättningshast.
0,74
Bruttomarginal %
33,78
Varulagrets oms. hast.
4,39
Rörelsemarginal %
14,34
Kundfordringar oms. hast.
6,26
Nettomarginal %
11,11
Andel utdelad vinst %
46,41