Om bolaget (ALFA)

Alfa Laval

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,34 %
 • Utv. idag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  173,30
 • Sälj
  173,45
 • Senast
  173,45
 • Högst
  174,05
 • Lägst
  172,15
 • Antal
  176 983
 • Tid
  11:57:45

Alfa Laval

Alfa Laval är en svensk leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets produkter ämnar hjälpa kunderna att förbättra prestandan i befintliga system. Alfa Laval återfinns inom samtliga globala regioner och grundades ursprungligen 1883. Idag har bolaget sitt huvudkontor beläget i Lund.
VD
Tom Erixon
Ordförande
Anders Narvinger
Hemsida
http://www.al...
Bransch
Industri
Börsvärde
73 006 371 625 SEK
Alfa Laval
419 456 315 aktier
Totalt
419 456 315 aktier
Introdatum
2002-05-17

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-04
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-04-23
Bolagsstämma
2020-07-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning Alfa Laval
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-18
 • Vem: Adamra Foundation
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 29,09 %
 • Röstandel: 29,09 %
2019-06-04
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 5,11 %
2019-03-22
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 196 987
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,03 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,07 -3,80 -2,80 -5,31
2020 Bulkers -6,00 4,17 -5,06 - -
3M Co 0,85 -1,19 -5,63 -2,02 -20,36
51job Inc 4,31 12,40 -9,11 0,71 1,05
A. O. Smith Corp 0,76 2,26 6,95 7,77 -20,47
A.P. Møller - Mærsk A -0,21 5,93 -2,42 -2,01 -16,80
A.P. Møller - Mærsk B -0,43 5,84 -2,19 -2,44 -17,86
AAR Corp 0,31 3,64 0,59 36,24 -5,99
Aalberts NV -0,20 -2,21 -1,98 10,93 -7,19
Aallon Group Oyj -0,94 0,00 0,00 0,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,36 9,04 5,18 3,60 -17,79
Ägare Kapital % Röster %
Tetra Laval B.V. 29,10 29,10
Alecta Pensionsförsäkring 5,70 5,70
AMF - Försäkring Och F... 5,20 5,20
Swedbank Robur Fonder 5,00 5,00
CBNY-Norges Bank 3,10 3,10
SEB Investment Management 1,50 1,50
Folksam 0,90 0,90
SPP Fonder 0,70 0,70
Länsförsäkringar Fondf... 0,60 0,60
Fjärde AP-Fonden 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2019-07-17
Räntetäckningsgrad
14,99
Räntabilitet eget kapital %
25,00
Balanslikviditet
1,18
Räntabilitet totalt kapital %
10,00
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
13,00
Soliditet %
38,00
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,64
Bruttomarginal %
34,00
Varulagrets oms. hast.
0,27
Rörelsemarginal %
15,00
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
15,00
Andel utdelad vinst %
-