Om bolaget (BOL)

Boliden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,18 %
 • Utv. idag SEK
  +2,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  222,85
 • Högst
  225,90
 • Lägst
  221,90
 • Antal
  1 057 490
 • Tid
  17:29:59

Boliden

Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk, raffinering och metallåtervinning. Företaget är verksamt på en global marknad. Inriktning på prospekteringen är malm med zink, koppar och ädelmetaller. I gruvumrådena bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Boliden har fem smältverk.

VD
Mikael Staffas
Ordförande
Anders Ullberg
Hemsida
www.boliden.com
Bransch
Material
Börsvärde
60 240 834 972 SEK
Boliden
547 022 338 aktier
Totalt
547 022 338 aktier
Introdatum
2001-12-05

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-23
Distribution av värdepapper Boliden
 • Utdelning/aktie: 4,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-23
 • Utdelningsdag: -
2019-05-23
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2019-05-23
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-23
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-23
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-06
Ordinarie utdelning Boliden
 • Utdelning/aktie: 8,59 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-03
Delårsrapport
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
2018-05-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BOL-IL
 • Noteringsperiod: 2018-05-18 - 2018-06-08
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
55 882 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 482 000 000
Materiella anläggningstillgångar 36 313 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 250 000 000
Summa anläggningstillgångar 40 046 000 000
Kassa och bank 2 510 000 000
Summa omsättningstillgångar 15 836 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 35 044 000 000
Minoritetsintressen 9 000 000
Avsättningar 3 854 000 000
Långfristiga skulder 7 095 000 000
Kortfristiga skulder 9 880 000 000
Årets resultat 6 854 000 000
Total fakturering 49 531 000 000
Rörelseresultat 9 015 000 000
Summa finansnetto -278 000 000
Resultat efter finansiella poster 8 737 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-26
 • Vem: Norges Bank (The Central Bank of Norway)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2018-11-07
 • Vem: Blackrock, Inc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,86 %
 • Röstandel: 4,95 %
2018-11-06
 • Vem: BlackRock, Inc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 5,06 %
2018-10-29
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,06 %
 • Röstandel: 0,31 %
2018-10-26
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,06 %
 • Röstandel: 18,37 %
2018-10-25
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,10 %
 • Röstandel: 4,83 %
2018-10-24
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,09 %
 • Röstandel: 5,71 %
2018-09-12
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 194 200
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
Afarak Group Oyj 1,75 -1,45 -2,04 1,88 -16,67
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,84 -2,40 -6,74 -3,62 -20,46
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,07 -2,27 -9,00 -3,86 -22,88
Archelon 1,69 -11,76 -16,67 -14,29 -60,00
Arctic Minerals 0,00 0,29 -1,41 -11,53 -2,24
Arctic Paper -0,30 -3,19 -7,22 -23,39 -32,66
Auriant Mining -1,30 0,44 -1,30 -15,30 -3,40
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -1,89 -18,16 -5,76
Bayn Europe -4,07 -6,29 -9,87 148,25 228,01
aXichem A 2,17 1,91 10,50 -4,99 225,20
Ägare Kapital % Röster %
BlackRock 5,00 5,00
Swedbank Robur Funds 4,30 4,30
Norges Bank 4,00 4,00
SEB Funds 3,00 3,00
AMF Insurance & Funds 2,90 2,90
Vanguard 2,60 0,60
Söderbloms Factoringtj... 1,70 1,70
Invesco 1,60 1,60
J O Hambro Capital Man... 1,60 1,60
XACT Funds 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
37,21
Räntabilitet eget kapital %
19,44
Balanslikviditet
1,43
Räntabilitet totalt kapital %
15,71
Kassalikviditet
0,50
Ändring eget kapital %
11,32
Soliditet %
66,43
Ändring totalt kapital %
5,09
Kapitalomsättningshast.
0,92
Bruttomarginal %
20,39
Varulagrets oms. hast.
5,06
Rörelsemarginal %
17,17
Kundfordringar oms. hast.
28,14
Nettomarginal %
13,72
Andel utdelad vinst %
33,25