Om bolaget (SALT B)

SaltX Technology Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,99 %
 • Utv. idag SEK
  -0,050 SEK
 • Köp
  4,980
 • Sälj
  4,995
 • Senast
  4,980
 • Högst
  5,03
 • Lägst
  4,905
 • Antal
  21 095
 • Tid
  11:38:05

SaltX Technology Holding

SaltX Technology är ett innovationsbolag. Bolaget utvecklar och säljer patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. Med hjälp av teknologin kan energi lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer (Original Equipment Manufacturers). Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Carl-Johan Linér
Ordförande
Åke Sund
Hemsida
http://saltxt...
Bransch
Industri
Börsvärde
365 155 224 SEK
SaltX Technology Holding B
72 595 472 aktier
Totalt
72 595 472 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport
2019-01-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SALT-TO6B
 • Noteringsperiod: 2019-01-18 - 2021-10-29

Tidigare händelser

2019-05-03
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning SaltX Technology Holding B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SALT-BTUB
 • Noteringsperiod: 2018-11-23 - 2019-01-14
2018-11-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 5,50
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: 2018-11-23 - 2018-12-07
 • Likviddag: -
2018-11-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SALT-URB
 • Noteringsperiod: 2018-11-23 - 2018-12-05
2018-11-14
Extra bolagsstämma
2018-11-07
Delårsrapport
2016-09-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SALT-TO2B
 • Noteringsperiod: 2016-09-05 - 2018-10-29
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,36 0,08 -3,79 -2,79 -5,29
2020 Bulkers -6,00 4,17 -5,06 - -
3M Co 0,85 -1,19 -5,63 -2,02 -20,36
51job Inc 4,31 12,40 -9,11 0,71 1,05
A. O. Smith Corp 0,76 2,26 6,95 7,77 -20,47
A.P. Møller - Mærsk A -0,78 5,33 -2,97 -2,57 -17,28
A.P. Møller - Mærsk B -1,02 5,21 -2,76 -3,02 -18,35
AAR Corp 0,31 3,64 0,59 36,24 -5,99
Aalberts NV -0,47 -2,47 -2,24 10,64 -7,43
Aallon Group Oyj -0,94 0,00 0,00 0,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,60 8,78 4,93 3,35 -17,98
Ägare Kapital % Röster %
Stiftelsen Industrifonden 23,20 23,20
Skirner 17,90 17,90
SEB 17,80 17,80
Nordnet 12,40 12,40
Avanza 12,20 12,20
Datum för årsredovisning
2019-05-03
Räntetäckningsgrad
-103,50
Räntabilitet eget kapital %
-104,00
Balanslikviditet
2,43
Räntabilitet totalt kapital %
-72,00
Kassalikviditet
2,43
Ändring eget kapital %
-26,00
Soliditet %
69,00
Ändring totalt kapital %
-0,21
Kapitalomsättningshast.
0,03
Bruttomarginal %
-454,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-2 581,00
Kundfordringar oms. hast.
0,19
Nettomarginal %
-2 612,00
Andel utdelad vinst %
-