Om bolaget (CDTX)

Cidara Therapeutics Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,85 %
 • Utv. idag USD
  +0,0239 USD
 • Köp
  0,5900
 • Sälj
  0,6498
 • Senast
  0,6451
 • Högst
  0,6762
 • Lägst
  0,6100
 • Antal
  128 899
 • Tid
  22:00:06

Cidara Therapeutics

Cidara Therapeutics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis läkemedel för allvarliga svamp- och virusinfektioner. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Jeffrey Stein
Ordförande
Dan Burgess
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
42 893 547 USD
Cidara Therapeutics Inc
69 049 497 aktier
Totalt
69 049 497 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-22
Bolagsstämma
2022-05-11
Delårsrapport
2022-03-07
Årsrapport
2021-11-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 4,94 -1,06 -1,86 -15,22
10X Genomics Inc -2,31 4,74 0,61 -36,78 -78,41
111 Inc -1,45 2,64 -6,21 27,10 -51,77
1Life Healthcare Inc 0,00 -0,52 0,23 65,99 -14,13
22nd Century Group Inc 0,13 3,01 -21,04 -56,45 -68,57
23andMe Holding Co. 0,00 8,36 0,93 13,29 -59,50
2cureX 1,03 8,78 -3,83 -16,04 -33,31
4D Molecular Therapeutics Inc -2,93 -7,19 -8,08 -0,91 -70,62
9 Meters Biopharma Inc -4,07 -0,93 -10,16 2,15 -82,52
908 Devices Inc. -5,03 1,13 -12,24 -22,86 -49,83
AB Science SA 2,35 6,79 -12,68 -0,13 -40,44
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-05-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-853,22
Balanslikviditet
161,99
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
162,00
Soliditet %
8,96
Ändring totalt kapital %
2,00
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-