Om bolaget (CDTX)

Cidara Therapeutics Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,29 %
 • Utv. idag USD
  -0,02 USD
 • Köp
  1,51
 • Sälj
  1,55
 • Senast
  1,53
 • Högst
  1,60
 • Lägst
  1,48
 • Antal
  220 843
 • Tid
  22:00:03

Cidara Therapeutics

Cidara Therapeutics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis läkemedel för allvarliga svamp- och virusinfektioner. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Jeffrey Stein
Ordförande
Jeffrey Stein
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
74 849 182 USD
Cidara Therapeutics Inc
48 289 795 aktier
Totalt
48 289 795 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
10X Genomics Inc -1,30 6,40 -5,36 -5,43 93,86
111 Inc -7,41 -5,76 -22,90 -44,06 11,71
1Life Healthcare Inc -2,75 -0,37 -21,41 -35,84 -24,72
22nd Century Group Inc -0,63 2,27 -31,75 -38,28 285,33
23andme Holding Co 0,22 -2,62 -21,69 - -
2cureX 1,47 0,13 -5,35 -19,23 -15,56
4D Molecular Therapeutics Inc 0,33 4,29 10,73 -27,86 -
4D Pharma PLC -0,75 -3,05 -17,47 -25,73 -
9 Meters Biopharma Inc -4,24 4,63 -15,67 -1,74 121,33
908 Devices Inc. -2,19 0,84 -18,02 -38,05 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-670,55
Balanslikviditet
148,30
Räntabilitet totalt kapital %
-119,34
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-71,68
Soliditet %
17,73
Ändring totalt kapital %
-12,40
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-