Om bolaget (ADDT B)

Addtech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,50 %
 • Utv. idag SEK
  -6,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  253,00
 • Högst
  261,50
 • Lägst
  252,00
 • Antal
  149 398
 • Tid
  17:29:48

Addtech

Addtech är en global teknikhandelskoncern. Inom koncernen återfinns ett flertal bolag med vardera affärsinriktning. Produktutbudet är brett och inkluderar hydraulik, elsäkerhet, industrikomponenter, samt diverse systemlösningar. Verksamhet innehas global nivå, med störst närvaro iniom den nordiska marknaden. Bolagets kunder återfinns huvudsakligen inom tillverkande industri samt offentlig sektor. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Niklas Stenberg
Ordförande
Anders Börjesson
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Industri
Börsvärde
17 697 509 712 SEK
Addtech B
64 968 996 aktier
Totalt
68 198 496 aktier
Introdatum
2001-09-03

Kommande händelser

2020-02-05
Delårsrapport
2020-05-13
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-08-30
Ordinarie utdelning Addtech B
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-30
 • Utdelningsdag: 2019-09-05
2019-08-29
Bolagsstämma
2019-07-12
Delårsrapport
2019-05-15
Årsrapport
2019-02-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-24
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,24 %
 • Röstandel: 5,78 %
2019-03-07
 • Vem: ODIN Forvaltning AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 3,12 %
2019-03-07
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,83 %
 • Röstandel: 5,49 %
2019-02-21
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,43 %
 • Röstandel: 4,51 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,93 -1,24 6,35 18,86
2020 Bulkers 0,24 -0,95 -3,02 5,57 -
3M Co 0,19 0,49 -1,23 -0,10 -14,93
51job Inc 0,97 6,81 1,23 12,14 19,74
A. O. Smith Corp -0,51 -2,61 -12,70 -11,19 5,76
A.P. Møller - Mærsk A -0,85 6,48 10,96 24,04 12,90
A.P. Møller - Mærsk B -0,64 6,82 11,67 24,97 13,34
Aalberts NV 0,72 1,32 -0,98 5,45 34,41
Aallon Group Oyj 0,97 -2,34 -4,13 13,10 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,25 4,08 -1,11 6,31 2,06
Aaon Inc 1,19 1,80 -2,11 -0,87 38,76
Ägare Kapital % Röster %
State Street Bank And... 8,70 6,10
Swedbank Robur Fonder 8,70 6,10
SEB Investment Management 7,70 5,40
Lannebo Fonder 5,20 3,70
JPM Chase NA 3,90 2,80
NTC Fidelity Funds 3,70 2,60
Brown Brothers Harrima... 3,50 2,40
Livförsäkringsbolaget... 3,00 2,10
Tisenhult Invest 2,30 15,80
Tom Hedelius (family) 2,20 15,20
Datum för årsredovisning
2019-10-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
41,00
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
13,00
Kassalikviditet
0,71
Ändring eget kapital %
22,00
Soliditet %
32,00
Ändring totalt kapital %
0,24
Kapitalomsättningshast.
1,38
Bruttomarginal %
31,00
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
10,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
9,00
Andel utdelad vinst %
-