Om bolaget (ADDT B)

Addtech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,30 %
 • Utv. idag SEK
  -6,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  255,00
 • Högst
  261,00
 • Lägst
  250,00
 • Antal
  189 443
 • Tid
  17:29:30

Addtech

Addtech är en global teknikhandelskoncern. Exempel på produkter innefattar hydraulik, elsäkerhet, industrikomponenter, samt diverse systemlösningar. Idag innehas verksamhet på global nivå, med störst närvaro på den nordiska marknaden. Bolagets kunder återfinns huvudsakligen inom tillverkande industri och infrastruktur. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Niklas Stenberg
Ordförande
Anders Börjesson
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Industri
Börsvärde
17 799 807 456 SEK
Addtech B
64 968 996 aktier
Totalt
68 198 496 aktier
Introdatum
2001-09-03

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-30
Ordinarie utdelning Addtech B
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-30
 • Utdelningsdag: 2019-09-05
2019-08-29
Bolagsstämma
2019-07-12
Delårsrapport
2019-05-15
Årsrapport
2019-02-07
Delårsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-24
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,24 %
 • Röstandel: 5,78 %
2019-03-07
 • Vem: ODIN Forvaltning AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 3,12 %
2019-03-07
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,83 %
 • Röstandel: 5,49 %
2019-02-21
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,43 %
 • Röstandel: 4,51 %
2018-11-08
 • Vem: Tom Hedelius
 • Antal: 26 214
 • Aktiekapital: 2,19 %
 • Röstandel: 15,17 %
2018-11-08
 • Vem: Lannebo Fonder AB
 • Antal: 130 773
 • Aktiekapital: 7,06 %
 • Röstandel: 4,95 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 2,56 5,68 6,99 14,95
2020 Bulkers 0,23 1,16 7,41 14,47 -
3M Co 0,71 3,16 2,40 -5,94 -8,52
51job Inc -1,21 -8,22 9,27 -8,14 45,45
A. O. Smith Corp -1,70 1,68 7,32 12,67 14,78
A.P. Møller - Mærsk A 1,08 6,42 10,33 7,65 6,85
A.P. Møller - Mærsk B 0,79 6,26 9,84 8,91 6,26
AAR Corp 1,64 -0,77 -6,67 -3,74 -7,45
Aalberts NV 0,11 0,14 1,23 4,97 20,76
Aallon Group Oyj 0,00 1,49 2,37 14,42 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -4,45 -4,45 -1,30 2,94 -5,85
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 8,60 6,00
SEB Investment Management 8,20 5,80
Lannebo Fonder 5,70 4,00
State Street Bank And... 4,30 3,00
NTC Fidelity Funds 3,70 2,60
Livförsäkringsbolaget... 3,20 2,20
Brown Brothers Harrima... 3,10 2,20
State Street Bank And... 3,10 2,20
Tisenhult Invest 2,30 15,80
Tom Hedelius (family) 2,20 15,20
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
35,00
Balanslikviditet
1,18
Räntabilitet totalt kapital %
12,00
Kassalikviditet
0,70
Ändring eget kapital %
18,00
Soliditet %
35,00
Ändring totalt kapital %
0,32
Kapitalomsättningshast.
1,35
Bruttomarginal %
31,00
Varulagrets oms. hast.
0,15
Rörelsemarginal %
9,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
9,00
Andel utdelad vinst %
-