Om bolaget (LAGR B)

Lagercrantz Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,42 %
 • Utv. idag SEK
  +3,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  135,20
 • Högst
  137,40
 • Lägst
  132,00
 • Antal
  45 742
 • Tid
  17:29:38

Lagercrantz Group

Lagercrantz Group är en teknikkoncern. Verksamheten är indelad i ett flertal affärssegment med störst inriktning mot produkter som berör inbyggnadselektronik, elektroniska förbindningssystem, tillhörande tjänster och support inom nätverksaccess, samt företagsförvärv. Störst verksamhet återfinns inom Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Jörgen Wigh
Ordförande
Anders Börjesson
Hemsida
http://www.la...
Bransch
Teknik
Börsvärde
9 176 630 364 SEK
Lagercrantz Group B
66 256 125 aktier
Totalt
69 519 927 aktier
Introdatum
2001-09-03

Kommande händelser

2020-01-29
Delårsrapport
2020-05-13
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2019-08-28
Ordinarie utdelning Lagercrantz Group B
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-28
 • Utdelningsdag: 2019-09-03
2019-08-27
Bolagsstämma
2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-09
Årsrapport
2019-01-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-18
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,34 %
 • Röstandel: 7,27 %
2019-08-05
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 3,52 %
2019-06-05
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,89 %
 • Röstandel: 3,43 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,95 0,90 -0,47 5,58 18,90
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -11,11 -23,81 -23,81 23,08
21Vianet Group Inc 1,38 5,01 -7,32 -13,34 -22,66
24SevenOffice -0,28 0,57 -2,23 31,09 104,92
3D Systems Corp 2,18 4,33 -2,73 4,94 -19,78
8x8 Inc -2,72 -7,54 -16,24 -24,89 -12,63
9F Inc 0,42 -0,42 -13,17 -6,00 -
A10 Networks Inc -0,16 1,74 -8,92 -17,03 0,78
AAC Clyde Space 2,52 -5,40 9,95 33,29 33,68
Ability Inc 0,02 -1,21 50,86 -13,62 -74,32
Absolicon -0,36 0,00 -0,36 -4,48 11,69
Ägare Kapital % Röster %
SEB Fonder 13,90 9,70
Swedbank Robur Funds 10,60 7,40
Didner & Gerge Fon... 9,10 6,30
Lannebo Fonder AB 7,40 5,20
Anders Börjesson &... 5,70 29,30
Fidelity Investments (... 5,10 3,60
Handelsbanken Fonder 4,70 3,30
Odin Funds 4,00 2,80
Per Säve 2,00 2,00
Jörgen Wigh 1,20 2,90
Datum för årsredovisning
2019-10-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
31,00
Balanslikviditet
0,68
Räntabilitet totalt kapital %
11,00
Kassalikviditet
0,42
Ändring eget kapital %
5,00
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
0,14
Kapitalomsättningshast.
0,98
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
12,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-