• SAS genomför just nu en nyemission där teckningsrätter har avskilts. Det påverkar i sin tur utvecklingen på kontoöversikten. Mer information finns här.

Om bolaget (SAS)

SAS

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -16,16 %
 • Utv. idag SEK
  -0,302 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,567
 • Högst
  1,811
 • Lägst
  1,563
 • Antal
  17 842 332
 • Tid
  12:59:49

SAS

SAS är ett skandinaviskt flygbolag. Flygrutterna består av inrikes- och utrikesflyg, med Europa, Nordamerika och Asien som dominerande resmål. Övrig verksamhet som bolaget bedriver förutom passagerarflyg innefattar även transport- och frakttjänster, samt markhantering och tekniskt underhåll. Idag är bolaget en del av Star Alliance koncernen. SAS har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Rickard Gustafson
Ordförande
Carsten Dilling
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Industri
Börsvärde
13 580 533 793 SEK
SAS
382 582 551 aktier
Totalt
7 266 203 207 aktier
Introdatum
1989-12-14

Kommande händelser

2020-12-03
Årsrapport
2021-02-25
Delårsrapport
2021-05-27
Delårsrapport
2021-09-01
Delårsrapport
2021-11-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-09-22
Extra bolagsstämma
2020-08-25
Delårsrapport
2020-05-28
Delårsrapport
2020-03-13
Ordinarie utdelning SAS
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-13
 • Utdelningsdag: -
2020-03-13
Ordinarie utdelning SAS
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-13
 • Utdelningsdag: -
2020-03-13
Ordinarie utdelning SAS
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-13
 • Utdelningsdag: -
2020-03-12
Bolagsstämma
2020-02-26
Delårsrapport
2019-12-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -5,62 -6,11 -0,15 -1,67
2020 Bulkers 1,84 -6,10 -5,78 -1,77 -39,12
24Storage 0,49 -2,86 -3,33 -2,16 -
3M Co 0,91 -5,88 -0,24 5,08 -5,04
51job Inc 0,57 -2,18 -10,11 2,97 -11,40
A. O. Smith Corp -3,15 -5,85 -2,12 6,77 2,62
A.P. Møller - Mærsk A 2,00 -0,63 1,02 24,49 16,56
A.P. Møller - Mærsk B 2,37 -0,73 1,29 24,69 18,69
Aalberts NV -0,07 -12,87 -6,67 -5,87 -20,24
Aallon Group Oyj -0,86 -5,53 -3,96 -10,92 -1,91
Aannemingsmaatschappij CFE NV 0,38 -6,51 -5,68 -1,67 -38,68
Ägare Kapital % Röster %
The Swedish Government 14,80 14,80
The Danish Government 14,20 14,20
Knut and Alice Wallenb... 6,50 6,50
Gerald Engström 3,90 3,90
Dimensional Fund Advisors 2,50 2,50
Vanguard 1,40 1,40
Avanza Pension 1,00 1,00
Treasurer of the State... 0,90 0,90
Swedbank Insurance 0,80 0,80
Handelsbanken Fonder 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2020-08-25
Räntetäckningsgrad
-368,03
Räntabilitet eget kapital %
410,21
Balanslikviditet
35,74
Räntabilitet totalt kapital %
-10,68
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-144,63
Soliditet %
-2,61
Ändring totalt kapital %
63,81
Kapitalomsättningshast.
59,01
Bruttomarginal %
71,42
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-18,18
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-18,10
Andel utdelad vinst %
-