Om bolaget (AQ)

AQ Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,43 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  183,40
 • Högst
  186,00
 • Lägst
  183,40
 • Antal
  4 347
 • Tid
  17:29:42

AQ Group

AQ Group är en industrikoncern. Bolaget tillverkar och monterar komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen driver idag verksamhet via två affärssegment: System och Komponent. Exempel på produkter som AQ Group levererar inkluderar elskåp, formsprutning, kablage samt plåtbearbetning. Kunderna återfinns på global nivå och försäljningen sker via koncernens dotterbolag. Bolaget startades 1994 och har sitt huvudkontor i Västerås.
VD
Anders Carlsson
Ordförande
Patrik Nolåker
Hemsida
http://aqg.se...
Bransch
Teknik
Börsvärde
3 369 765 483 SEK
AQ Group
18 294 058 aktier
Totalt
18 294 058 aktier
Introdatum
2001-06-06

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning AQ Group
 • Utdelning/aktie: 2,7500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-20
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 365
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,74 1,86 5,76 10,85
01 Communique Laboratory Inc 0,00 5,56 -13,64 -17,39 -5,00
10X Genomics Inc 1,18 4,46 -13,22 - -
21Vianet Group Inc -2,62 -2,27 -1,09 14,73 -11,76
24SevenOffice 0,00 12,73 17,42 2,31 108,89
3D Systems Corp -0,84 3,76 -1,43 -5,38 -50,24
58.Com Inc -2,08 3,81 -8,81 -10,90 -18,14
5th Planet Games 3,60 0,00 -16,72 -40,46 -74,10
8x8 Inc -2,28 -2,74 -19,60 -23,70 5,73
9F Inc -1,00 1,28 9,72 - -
A10 Networks Inc -0,30 7,59 -7,88 -11,90 11,37
Ägare Kapital % Röster %
Claes Mellgren 24,90 24,90
Per Olof Andersson 24,50 24,50
Verdipapirfond Odin Sv... 9,30 9,30
Brown Brothers Harrima... 9,20 9,20
Nordea Småbolagsfond S... 5,20 5,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,90 1,90
AMF Försäkring & F... 1,60 1,60
AVANZA Pension 1,60 1,60
Grenspecialisten Förva... 1,50 1,50
Carnegie Fonder 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,00
Balanslikviditet
1,65
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
1,02
Ändring eget kapital %
10,00
Soliditet %
49,00
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
1,24
Bruttomarginal %
51,00
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
5,00
Kundfordringar oms. hast.
0,24
Nettomarginal %
5,00
Andel utdelad vinst %
-