Om bolaget (AQ)

AQ Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,85 %
 • Utv. idag SEK
  +1,60 SEK
 • Köp
  189,00
 • Sälj
  189,80
 • Senast
  189,20
 • Högst
  190,00
 • Lägst
  188,40
 • Antal
  6 309
 • Tid
  11:12:42

AQ Group

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till industrikunder. Bolaget har två affärssegment:

 • System: Omfattar affärsområdena Elskåp (Produktion av elskåp till bl.a livsmedelsindustri och bankomater) och Systemprodukter (maskiner och automater till bl.a biljettmaskiner för parkering)
 • Komponenter: Omfattar affärsområdena Formsprutning (tillverkning och montering av termoplastdetaljer till industrikunder), Induktiva komponenenter ( transformatorer och induktorer som bl.a kan användas i höghastighetståg och reläskydd), kablage (kablage och elektromekaniska produkter), plåtbearbetning (kontraktstillverkning av plåtkomponenter och sammansatta plåtkonstruktioner)
VD
Anders S Carlsson
Ordförande
Lars Nolåker
Hemsida
www.aqg.se
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
3 431 965 280 SEK
AQ Group
18 294 058 aktier
Totalt
18 294 058 aktier
Introdatum
2001-06-06

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning AQ Group
 • Utdelning/aktie: 2,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 677 444 000
Immateriella anläggningstillgångar 226 739 000
Materiella anläggningstillgångar 519 512 000
Finansiella anläggningstillgångar 12 838 000
Summa anläggningstillgångar 759 089 000
Kassa och bank 142 049 000
Summa omsättningstillgångar 1 918 354 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 639 452 000
Minoritetsintressen 3 742 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 87 399 000
Kortfristiga skulder 946 851 000
Årets resultat 203 773 000
Totala intäkter 4 068 111 000
Rörelseresultat 263 282 000
Summa finansnetto -7 454 000
Resultat efter finansiella poster 255 828 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-20
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 365
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-06-29
 • Vem: Claes Mellgren m familj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,89 %
 • Röstandel: 24,89 %
2018-06-29
 • Vem: Fidelity Puritan Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,66 %
 • Röstandel: 4,66 %
2018-06-29
 • Vem: Per Olof Andersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,51 %
 • Röstandel: 24,51 %
2018-06-29
 • Vem: Verdipapirfonde Odin Sverige
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,76 %
 • Röstandel: 7,76 %
2018-06-29
 • Vem: Nordea Investment Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,27 0,33 -4,32 0,61 -1,59
A.P. Møller - Mærsk A 0,34 -1,94 -13,27 -12,28 -19,03
A.P. Møller - Mærsk B 0,10 -1,70 -13,90 -12,36 -18,45
ABB Ltd -0,44 0,72 -6,43 -3,49 -14,83
AF Gruppen -0,30 -0,30 0,00 6,49 23,31
AKVA Group 0,00 1,96 6,41 6,41 -1,35
Absolent Group 0,00 -6,92 8,64 31,76 158,28
Addtech B -0,75 4,93 19,02 35,85 37,68
Ages Industri B 0,00 -2,78 -4,11 6,71 -26,32
Alelion Energy Systems -3,75 -12,25 -57,92 -57,92 -86,19
Alfa Laval 0,66 2,01 -7,56 2,11 -8,08
Ägare Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 24,89 24,89
Per Olof Andersson 24,51 24,51
Verdipapirfonde Odin S... 7,76 7,76
Nordea Investment Funds 4,96 4,96
Fidelity Puritan Trust 4,66 4,66
Fidelity Low-Priced St... 3,97 3,97
Avanza Pension 1,76 1,76
Grenspecialisten Förva... 1,54 1,54
AMF Försäkring och Fonder 1,45 1,45
Didner&Gerge Fonde... 1,45 1,45
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,84
Balanslikviditet
1,71
Räntabilitet totalt kapital %
6,87
Kassalikviditet
1,06
Ändring eget kapital %
8,41
Soliditet %
57,51
Ändring totalt kapital %
15,77
Kapitalomsättningshast.
1,65
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
6,02
Rörelsemarginal %
4,38
Kundfordringar oms. hast.
4,40
Nettomarginal %
3,18
Andel utdelad vinst %
33,31