Om bolaget (STAR B)

Starbreeze B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -6,51 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,071 SEK
 • Köp
  1,012
 • Sälj
  1,017
 • Senast
  1,020
 • Högst
  1,093
 • Lägst
  1,001
 • Antal
  1 750 180
 • Tid
  12:46:20

Starbreeze

Starbreeze Studios är en oberoende skapare , förläggare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Starbreeze skapar spel genom egen design och genom licensierat innehåll , upprättande av franchise som kan leva och blomstra utanför själva spelet . Starbreezes varumärken inkluderar OVERKILL software, PAYDAY- serien, The Walking Dead och StarVR. Starbreeze hette tidigare O3 Games (0212)

VD
Mikael Nermark (tf)
Ordförande
Michael Hjort
Hemsida
www.starbreez...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
367 552 698 SEK
Starbreeze A
53 397 677 aktier
Starbreeze B
271 897 877 aktier
Totalt
325 295 554 aktier
Introdatum
2000-07-31

Kommande händelser

2019-03-07
Extra bolagsstämma
2019-05-07
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-02-20
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-09-14
Extra bolagsstämma
2018-08-21
Delårsrapport
2018-05-11
Ordinarie utdelning Starbreeze A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-11
Ordinarie utdelning Starbreeze B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-09
Delårsrapport
2018-05-09
Bolagsstämma
2018-04-16
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 7,75
 • Handlas utan rätt: 2018-04-16
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STAR-BTAB1
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-16
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STAR-BTAA1
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-16
2018-03-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:15
 • Betalt/aktie: 7,50
 • Handlas utan rätt: 2018-03-21
 • Tidsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-10
 • Likviddag: -
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STAR-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-06
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: STAR-TRA
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-06
2018-03-20
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 459 165 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 785 205 000
Materiella anläggningstillgångar 98 901 000
Finansiella anläggningstillgångar 188 199 000
Summa anläggningstillgångar 2 072 305 000
Kassa och bank 233 757 000
Summa omsättningstillgångar 386 859 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 282 399 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 983 765 000
Kortfristiga skulder 193 000 000
Årets resultat -155 330 000
Totala intäkter 593 381 000
Rörelseresultat -151 459 000
Summa finansnetto -20 526 000
Resultat efter finansiella poster -176 185 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,90 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-04-27
 • Vem: Smilegate Holdings Inc.
 • Antal: 574 511
 • Aktiekapital: 2,99 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,43 1,25 5,90 6,99 0,43
ALLGON B -0,34 -8,75 -1,02 -1,68 -31,29
Acando B -0,70 -0,18 -4,71 -3,08 -4,55
Acconeer -4,27 -10,76 3,23 3,70 -15,47
Addnode Group B -0,81 -0,81 11,36 18,36 51,23
Advenica AB -1,90 1,48 -5,50 -18,90 -72,44
Agillic 0,35 -3,37 2,50 -10,87 -
Alcadon Group -5,86 -9,00 -14,42 -10,49 -31,75
Anoto Group -0,81 2,94 -8,31 -25,98 -59,97
Apptix 2,38 25,24 127,11 101,56 46,59
Arbona A -6,92 -6,92 7,08 26,70 11,01
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 14,80 6,50
Första AP-fonden 10,90 4,40
Avanza Pension 7,90 5,50
Bo Andersson Klint 7,60 24,60
Smilegate Holdings Inc. 3,00 5,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,80 1,70
Invesco 1,60 0,70
Michael Hjorth 0,80 2,10
Livförsäkringsbolaget... 0,60 0,70
SEB Fonder 0,50 0,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-4,75
Räntabilitet eget kapital %
-11,71
Balanslikviditet
2,00
Räntabilitet totalt kapital %
-6,32
Kassalikviditet
2,00
Ändring eget kapital %
-6,41
Soliditet %
52,15
Ändring totalt kapital %
14,44
Kapitalomsättningshast.
0,26
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
26 971,86
Rörelsemarginal %
-25,52
Kundfordringar oms. hast.
21,33
Nettomarginal %
-26,18
Andel utdelad vinst %
-