• Torsdag 25/4 kl 7:00 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (STAR B)

Starbreeze B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -2,54 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,0215 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,8260
 • Högst
  0,8510
 • Lägst
  0,8100
 • Antal
  565 093
 • Tid
  17:29:46

Starbreeze

Starbreeze Studios är en oberoende skapare , förläggare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Starbreeze skapar spel genom egen design och genom licensierat innehåll , upprättande av franchise som kan leva och blomstra utanför själva spelet . Starbreezes varumärken inkluderar OVERKILL software, PAYDAY- serien, The Walking Dead och StarVR. Starbreeze hette tidigare O3 Games (0212)

VD
Mikael Nermark (tf)
Ordförande
Torgny Hellström
Hemsida
www.starbreez...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
281 349 039 SEK
Starbreeze A
53 397 677 aktier
Starbreeze B
275 970 172 aktier
Totalt
329 367 849 aktier
Introdatum
2000-07-31

Kommande händelser

2019-05-07
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-08-20
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport
2020-02-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-03-07
Extra bolagsstämma
2019-02-20
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-09-14
Extra bolagsstämma
2018-08-21
Delårsrapport
2018-05-11
Ordinarie utdelning Starbreeze A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-11
Ordinarie utdelning Starbreeze B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-09
Delårsrapport
2018-05-09
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 459 165 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 785 205 000
Materiella anläggningstillgångar 98 901 000
Finansiella anläggningstillgångar 188 199 000
Summa anläggningstillgångar 2 072 305 000
Kassa och bank 233 757 000
Summa omsättningstillgångar 386 859 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 282 399 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 983 765 000
Kortfristiga skulder 193 000 000
Årets resultat -155 330 000
Totala intäkter 593 381 000
Rörelseresultat -151 459 000
Summa finansnetto -20 526 000
Resultat efter finansiella poster -176 185 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 3,40 %
2019-03-20
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,93 %
 • Röstandel: 3,30 %
2019-03-18
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 3,33 %
2019-03-15
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 3,33 %
2019-03-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 3,41 %
2019-03-07
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 3,31 %
2019-03-01
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,82 %
 • Röstandel: 3,24 %
2019-02-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: 10 488 285
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 3,31 %
2019-02-27
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 3,33 %
2018-11-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,90 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-04-27
 • Vem: Smilegate Holdings Inc.
 • Antal: 574 511
 • Aktiekapital: 2,99 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,51 2,02 6,80 11,96 7,93
ALLGON B 8,17 9,71 28,43 27,57 -7,91
Acando B 0,24 0,73 0,48 38,33 36,29
Acconeer 2,09 4,27 6,28 0,92 -2,65
Addnode Group B 0,00 -0,36 4,91 25,23 66,27
Advenica AB -3,95 1,49 -6,85 -24,94 -72,47
Agillic -1,39 -1,05 4,03 1,43 -21,11
Alcadon Group 0,00 2,11 -1,02 -4,29 -34,09
Anoto Group 3,62 0,67 -28,92 -57,44 -69,57
Apptix 0,00 4,56 -7,35 147,06 17,21
Arbona A -4,96 6,48 -0,86 -17,86 0,00
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 14,80 6,50
Första AP-fonden 10,90 4,40
Avanza Pension 7,90 5,50
Bo Andersson Klint 7,60 24,60
Smilegate Holdings Inc. 3,00 5,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,80 1,70
Invesco 1,60 0,70
Michael Hjorth 0,80 2,10
Livförsäkringsbolaget... 0,60 0,70
SEB Fonder 0,50 0,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-47,07
Räntabilitet eget kapital %
-165,04
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-74,62
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-73,72
Soliditet %
31,48
Ändring totalt kapital %
-56,21
Kapitalomsättningshast.
0,20
Bruttomarginal %
-395,46
Varulagrets oms. hast.
7 953,52
Rörelsemarginal %
-450,86
Kundfordringar oms. hast.
9,48
Nettomarginal %
-381,86
Andel utdelad vinst %
-