Om bolaget (IDL B)

IDL Biotech B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,67 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,04 SEK
 • Köp
  2,32
 • Sälj
  2,38
 • Senast
  2,36
 • Högst
  2,36
 • Lägst
  2,36
 • Antal
  9 000
 • Tid
  17:13:01

IDL Biotech

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar och tar fram diagnostiska tester, framförallt inom onkologi och bakteriologi, för den globala hälsovårdssektorn. Inom onkologi har bolaget markörer för några av de vanligaste cancerformerna. Inom bakterologi har bolaget en markör för diagnos av tyfoidfeber. Försäljningen av bolagets produkter sker via ett 40-tal distributörer i olika länder.

VD
Charlotte Berg
Ordförande
Hans Öhrström
Hemsida
www.idl.se
Bransch
-
Börsvärde
151 345 624 SEK
IDL Biotech B
63 060 677 aktier
Totalt
63 060 677 aktier
Introdatum
1999-09-01

Kommande händelser

2019-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IDL-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-11-12 - 2018-12-28
2018-11-07
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 6:5
 • Betalt/aktie: 1,20
 • Handlas utan rätt: 2018-11-07
 • Tidsperiod: 2018-11-12 - 2018-11-26
 • Likviddag: -
2018-11-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IDL-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-11-12 - 2018-11-22
2018-10-29
Delårsrapport
2018-10-25
Extra bolagsstämma
2018-10-18
Delårsrapport
2018-08-08
Delårsrapport
2018-06-21
Ordinarie utdelning IDL Biotech B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-04-16
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
20 287 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 810 000
Materiella anläggningstillgångar 869 000
Finansiella anläggningstillgångar 660 000
Summa anläggningstillgångar 5 339 000
Kassa och bank 465 000
Summa omsättningstillgångar 14 948 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 9 134 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 11 152 000
Årets resultat 93 000
Totala intäkter 33 093 000
Rörelseresultat 380 000
Summa finansnetto -287 000
Resultat efter finansiella poster 93 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Didrik Hamilton
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,38 %
 • Röstandel: 2,42 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Christer Petersen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 1,58 %
2018-06-30
 • Vem: Martin Gren (Grenspecialisten)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,21 %
2018-06-30
 • Vem: Lars Skoglund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,65 %
 • Röstandel: 0,46 %
2018-06-30
 • Vem: Leif Pihlqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 78,04 %
 • Röstandel: 84,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Leif Pihlqvist 78,04 84,26
Didrik Hamilton 3,38 2,42
Jan Christer Petersen 2,20 1,58
Martin Gren (Grenspeci... 1,68 1,21
Lars Skoglund 0,65 0,46
Caroline Hamilton 0,58 0,42
Kurt Emil Jacobsen 0,49 0,35
Kirsten Jacobsen 0,44 0,31
Avanza Pension 0,29 0,21
Lennart Willberg 0,26 0,19
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
1,32
Räntabilitet eget kapital %
1,02
Balanslikviditet
1,34
Räntabilitet totalt kapital %
1,85
Kassalikviditet
0,78
Ändring eget kapital %
1,03
Soliditet %
45,02
Ändring totalt kapital %
-2,00
Kapitalomsättningshast.
1,61
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,26
Rörelsemarginal %
1,15
Kundfordringar oms. hast.
5,57
Nettomarginal %
0,28
Andel utdelad vinst %
0,00