Om bolaget (IDL B)

IDL Biotech B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  3,34
 • Sälj
  3,84
 • Senast
  3,48
 • Högst
  3,48
 • Lägst
  3,44
 • Antal
  6 137
 • Tid
  09:20:52

IDL Biotech

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar och tar fram diagnostiska tester, framförallt inom onkologi och bakteriologi, för den globala hälsovårdssektorn. Inom onkologi har bolaget markörer för några av de vanligaste cancerformerna. Inom bakterologi har bolaget en markör för diagnos av tyfoidfeber. Försäljningen av bolagets produkter sker via ett 40-tal distributörer i olika länder.

VD
Charlotte Berg
Ordförande
Hans Öhrström
Hemsida
www.idl.se
Bransch
-
Börsvärde
95 136 897 SEK
IDL Biotech B
26 138 189 aktier
Totalt
26 138 189 aktier
Introdatum
1999-09-01

Kommande händelser

2018-10-25
Extra bolagsstämma
2018-10-29
Delårsrapport
2019-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-18
Delårsrapport
2018-08-08
Delårsrapport
2018-06-21
Ordinarie utdelning IDL Biotech B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-04-16
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
20 702 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 988 000
Materiella anläggningstillgångar 1 303 000
Finansiella anläggningstillgångar 660 000
Summa anläggningstillgångar 5 951 000
Kassa och bank 461 000
Summa omsättningstillgångar 14 751 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 9 041 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 417 000
Kortfristiga skulder 11 244 000
Årets resultat 1 753 000
Totala intäkter 34 835 000
Rörelseresultat 1 425 000
Summa finansnetto -332 000
Resultat efter finansiella poster 1 093 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Didrik Hamilton
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,38 %
 • Röstandel: 2,42 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Christer Petersen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 1,58 %
2018-06-30
 • Vem: Lars Skoglund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,65 %
 • Röstandel: 0,46 %
2018-06-30
 • Vem: Martin Gren (Grenspecialisten)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,21 %
2018-06-30
 • Vem: Leif Pihlqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 78,04 %
 • Röstandel: 84,26 %
2017-12-31
 • Vem: Didrik Hamilton
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,38 %
 • Röstandel: 2,42 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Christer Petersen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,97 %
 • Röstandel: 1,41 %
2017-12-31
 • Vem: Lars Skoglund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,65 %
 • Röstandel: 0,46 %
2017-12-31
 • Vem: Martin Gren (Grenspecialisten)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,21 %
2017-12-31
 • Vem: Leif Pihlqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 78,04 %
 • Röstandel: 84,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Leif Pihlqvist 78,04 84,26
Didrik Hamilton 3,38 2,42
Jan Christer Petersen 2,20 1,58
Martin Gren (Grenspeci... 1,68 1,21
Lars Skoglund 0,65 0,46
Caroline Hamilton 0,58 0,42
Kurt Emil Jacobsen 0,49 0,35
Kirsten Jacobsen 0,44 0,31
Avanza Pension 0,29 0,21
Lennart Willberg 0,26 0,19
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
1,32
Räntabilitet eget kapital %
1,02
Balanslikviditet
1,34
Räntabilitet totalt kapital %
1,85
Kassalikviditet
0,78
Ändring eget kapital %
1,03
Soliditet %
45,02
Ändring totalt kapital %
-2,00
Kapitalomsättningshast.
1,61
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,26
Rörelsemarginal %
1,15
Kundfordringar oms. hast.
5,57
Nettomarginal %
0,28
Andel utdelad vinst %
0,00