• Torsdag 22/10 kl 7:00 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (K2A PREF)

K2A Knaust & Andersson Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,91 %
 • Utv. idag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  327,00
 • Högst
  332,00
 • Lägst
  322,00
 • Antal
  6 207
 • Tid
  17:29:36

K2A Knaust & Andersson Fastigheter

K2A Knaust & Andersson Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerande hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Verksamheten är geografisk koncentrerad till Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till hyresbostäder och samhällsfastigheter. K2A innehar även en projektportfölj med byggrätter för utveckling av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Johan Knaust
Ordförande
Johan Thorell
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
3 032 083 400 SEK
K2A Knaust & Andersson Pref
1 804 800 aktier
K2A Knaust & Andersson B
13 600 000 aktier
Totalt
17 082 160 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-12-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-09
 • Utdelningsdag: 2020-12-15

Tidigare händelser

2020-10-21
Delårsrapport
2020-09-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-09
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-07-15
Delårsrapport
2020-06-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-09
 • Utdelningsdag: 2020-06-15
2020-04-29
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: -
2020-04-28
Bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-03-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-09
 • Utdelningsdag: 2020-03-13
2020-02-19
Årsrapport
2020-01-16
Extra bolagsstämma
2019-12-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-09
 • Utdelningsdag: 2019-12-13
2019-10-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,13 0,43 2,18 2,30 5,35
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,74 -0,73 0,37 -14,95 -82,18
AGNC Investment Corp -0,23 0,23 -3,32 0,68 -
AGNC Investment Corp -0,26 0,95 -4,52 1,25 -
AGNC Investment Corp -0,52 1,02 -2,47 1,46 -
AGNC Investment Corp 0,09 -0,09 -2,14 2,05 -
Acadia Realty Trust -0,50 -3,04 -9,52 -18,73 -66,29
Acrinova 0,54 -3,13 -2,11 -2,62 -11,43
Adapteo -2,80 -5,67 0,60 11,53 -25,82
Aedifica SA -1,36 -4,30 -15,17 -13,55 -15,89
Agat Ejendomme 0,93 -0,46 -4,82 -11,43 -38,87
Ägare Kapital % Röster %
Johan Knaust 29,10 28,00
Länsförsäkringar Fasti... 13,30 6,60
Johan Thorell 8,60 15,70
Claes-Henrik Julander 7,80 14,20
SEB Fonder 5,60 2,80
Swedbank Försäkring 3,60 1,80
Ludwig Holmgren 2,50 4,80
Avanza Pension 2,10 1,00
Verdipapirfond Odin Ej... 2,10 1,00
Datum för årsredovisning
2020-10-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,61
Balanslikviditet
52,27
Räntabilitet totalt kapital %
4,39
Kassalikviditet
47,81
Ändring eget kapital %
36,86
Soliditet %
28,05
Ändring totalt kapital %
43,61
Kapitalomsättningshast.
3,17
Bruttomarginal %
68,86
Varulagrets oms. hast.
23,19
Rörelsemarginal %
58,49
Kundfordringar oms. hast.
1,46
Nettomarginal %
138,43
Andel utdelad vinst %
-