Om bolaget (K2A PREF)

K2A Knaust & Andersson Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,45 %
 • Utv. idag SEK
  +4,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  280,00
 • Högst
  282,00
 • Lägst
  275,00
 • Antal
  3 873
 • Tid
  12:59:41

K2A Knaust & Andersson Fastigheter

K2A Knaust & Andersson Fastigheter ett fastighetsbolag. Störst fokus innehas på långsiktig förvaltning och egenproducerande hyresrätter för varierande typer av boenden. Bolaget ämnar tillverka och erbjuda bostäder med effektiv lokalförvaltning. Verksamheten är geografisk koncentrerad till Mälardalen och inom ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. Fastigheterna är av olika karaktär som samhälls- och kommersiella fastigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Johan Knaust
Ordförande
Johan Thorell
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
2 229 221 880 SEK
K2A Knaust & Andersson B
13 600 000 aktier
K2A Knaust & Andersson Pref
1 804 800 aktier
Totalt
17 082 160 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-04-28
Bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-04-29
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: -
2020-06-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-09
 • Utdelningsdag: 2020-06-15
2020-07-15
Delårsrapport
2020-09-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-09
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-10-21
Delårsrapport
2020-12-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-09
 • Utdelningsdag: 2020-12-15

Tidigare händelser

2020-03-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-09
 • Utdelningsdag: 2020-03-13
2020-02-19
Årsrapport
2020-01-16
Extra bolagsstämma
2019-12-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-09
 • Utdelningsdag: 2019-12-13
2019-10-22
Delårsrapport
2019-09-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-09
 • Utdelningsdag: 2019-09-13
2019-08-21
Delårsrapport
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: K2A-B
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: K2A-PREF
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - -
2019-06-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: K2A-PREF
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: -
2019-06-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: K2A-B
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: -
2015-04-02
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: K2A-PREF
 • Noteringsperiod: 2015-04-02 - 2019-06-19
2019-06-17
Händelse: Fondemission
 • Villkor: 4:1
 • Betalt/aktie: 6,25
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-07
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-31
 • Vem: Claes-Henrik Julander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,36 %
 • Röstandel: 14,70 %
2019-07-31
 • Vem: Johan Thorell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,27 %
 • Röstandel: 16,29 %
2019-07-31
 • Vem: Johan Ljungberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,24 %
 • Röstandel: 16,27 %
2019-07-02
 • Vem: Johan Knaust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 29,17 %
 • Röstandel: 27,92 %
2019-06-20
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,11 %
 • Röstandel: 3,89 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,05 5,01 -2,83 -16,58 -7,29
AG Mortgage Investment Trust Inc 11,70 109,89 -72,62 -75,54 -77,45
AGNC Investment Corp 1,98 19,72 - - -
AGNC Investment Corp 7,19 23,27 -22,51 -32,70 -33,26
Acadia Realty Trust 11,07 37,58 -34,89 -42,62 -47,42
Acrinova 0,52 5,49 -16,52 -15,79 21,52
Adapteo 1,54 -0,63 -16,84 -28,18 -
Aedifica SA 4,40 8,71 -11,30 -11,14 17,17
Agat Ejendomme 1,34 -7,72 -35,14 -45,43 -45,17
Agree Realty Corp 6,60 12,46 -6,00 -2,08 0,65
Akelius Residential Prop. D 3,41 13,77 -9,12 -21,41 -
Ägare Kapital % Röster %
Johan Knaust 31,10 28,90
Johan Thorell 9,30 16,30
Johan Ljungberg 9,20 16,30
Claes-Henrik Julander 8,40 14,70
Länsförsäkringar Fasti... 8,10 3,90
SEB Fonder 4,00 1,90
Ludwig Holmgren 2,70 5,00
LK FInans 1,80 0,90
Nordea Livförsäkring S... 1,60 0,80
RBC Investor Services... 1,50 0,70
Datum för årsredovisning
2020-02-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,73
Balanslikviditet
71,72
Räntabilitet totalt kapital %
6,40
Kassalikviditet
67,62
Ändring eget kapital %
50,20
Soliditet %
31,96
Ändring totalt kapital %
32,04
Kapitalomsättningshast.
3,34
Bruttomarginal %
66,10
Varulagrets oms. hast.
7,32
Rörelsemarginal %
35,66
Kundfordringar oms. hast.
0,54
Nettomarginal %
191,32
Andel utdelad vinst %
0,00