Om bolaget (K2A PREF)

K2A Knaust & Andersson Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,88 %
 • Utv. idag SEK
  +3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  343,00
 • Högst
  344,00
 • Lägst
  338,00
 • Antal
  3 357
 • Tid
  17:29:49

K2A Knaust & Andersson Fastigheter

K2A Knaust & Andersson Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning av egenproducerande hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Verksamheten är geografisk koncentrerad till Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till hyresbostäder och samhällsfastigheter. K2A innehar även en projektportfölj med byggrätter för utveckling av nyproducerade hyresbostäder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Johan Knaust
Ordförande
Johan Thorell
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
6 233 820 780 SEK
K2A Knaust & Andersson B
68 454 500 aktier
K2A Knaust & Andersson Pref
1 804 800 aktier
Totalt
85 865 300 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-12-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-09
 • Utdelningsdag: 2021-12-15
2022-02-16
Årsrapport
2022-04-29
Delårsrapport
2022-04-29
Bolagsstämma
2022-07-15
Delårsrapport
2022-10-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-20
Delårsrapport
2021-10-08
Extra bolagsstämma
2021-09-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-09
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-07-16
Delårsrapport
2021-06-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-09
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-04-29
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson B
 • Utdelning/aktie: 0,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-05
2021-04-28
Delårsrapport
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-03-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-09
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-02-17
Årsrapport
2020-12-09
Ordinarie utdelning K2A Knaust & Andersson Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-09
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,75 1,34 -1,82 32,07
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,42 -2,93 9,45 9,75 350,19
AGNC Investment Corp 0,04 0,20 -0,94 0,20 15,51
AGNC Investment Corp 0,67 0,87 -2,75 -0,86 13,39
Acadia Realty Trust 0,40 0,67 10,91 7,09 120,96
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,08 0,43 2,35 -
Acres Commercial Realty Corp -0,94 0,25 -2,23 -5,35 -
Acrinova A -0,37 0,00 -0,74 3,46 51,98
Acrinova B -0,89 -3,48 -6,72 -1,33 -
Aedifica NV 0,27 -1,13 -0,87 -4,52 30,20
Agat Ejendomme -1,37 0,00 -6,09 4,85 5,88
Ägare Kapital % Röster %
Johan Knaust 29,00 27,90
Länsförsäkringar Fasti... 11,00 5,50
Johan Thorell 8,60 15,70
Johan Ljungberg 8,50 15,70
Claes-Henrik Julander 7,70 14,20
SEB Fonder 7,00 3,50
Enter Fonder 3,70 1,80
Ludwig Holmgren 2,50 4,80
ODIN Fonder 2,50 1,30
Swedbank Försäkring 2,10 1,00
Datum för årsredovisning
2021-10-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,60
Balanslikviditet
25,00
Räntabilitet totalt kapital %
7,15
Kassalikviditet
24,23
Ändring eget kapital %
52,02
Soliditet %
29,73
Ändring totalt kapital %
43,43
Kapitalomsättningshast.
2,99
Bruttomarginal %
65,70
Varulagrets oms. hast.
4,67
Rörelsemarginal %
55,60
Kundfordringar oms. hast.
0,56
Nettomarginal %
238,89
Andel utdelad vinst %
-