Om bolaget (SLOTT B)

Slottsviken B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +11,02 %
 • Utv. idag SEK
  +0,065 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,655
 • Högst
  0,655
 • Lägst
  0,580
 • Antal
  23 934
 • Tid
  17:29:43

Slottsviken Fastigh.

Slottsviken Fastighetsaktiebolag är ett investmentbolag med fokus på fastigheter.

 • Fastigheter: Vid årsskiftet förvaltades 5 500 kvm , varav 1800 kvm var bostadsarea och resterande kontors- och handelsytor. Fastigheterna värderades till 0.1 Mdr SEK
 • Värdepapper: Förvaltning av överskottslikviditet
 • Life Science: Royalties vid försäljning av Reumacom och Wartec. Ägs genom bifirman Conpharm. Slottsviken hette tidigare Conpharm (1507)
VD
Jakob Österberg
Ordförande
Peter Hamnebo
Hemsida
www.slottsvik...
Bransch
-
Börsvärde
19 797 331 SEK
Slottsviken B
28 795 910 aktier
Slottsviken A
5 059 000 aktier
Totalt
33 854 910 aktier
Introdatum
1997-11-21

Kommande händelser

2019-05-27
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-03-22
Erbjudande: Erbjudande
 • Lackarebäck Holding makes a cash offer at 0,59 SEK/share.
 • Datum: 2019-03-22
 • Tidsperiod: 2019-04-24 - 2019-05-22
 • Pris: 0,59
2019-04-26
Ordinarie utdelning Slottsviken A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Ordinarie utdelning Slottsviken B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
72 317 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 67 900 000
Finansiella anläggningstillgångar 50 000
Summa anläggningstillgångar 67 950 000
Kassa och bank 3 442 000
Summa omsättningstillgångar 4 366 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 24 054 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 43 669 000
Kortfristiga skulder 4 593 000
Årets resultat -472 000
Totala intäkter 7 910 000
Rörelseresultat 356 000
Summa finansnetto -828 000
Resultat efter finansiella poster -472 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Carl-Magnus Adolfsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,16 %
 • Röstandel: 12,84 %
2018-06-30
 • Vem: Jakob Österberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,60 %
 • Röstandel: 21,63 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 3,23 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Österberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,82 %
 • Röstandel: 29,60 %
2018-06-30
 • Vem: Tony Tonicton
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 2,27 %
Ägare Kapital % Röster %
Fredrik Österberg 14,82 29,60
Jakob Österberg 13,60 21,63
Daniel Stensiö 10,90 5,36
Carl-Magnus Adolfsson 10,16 12,84
Tony Tonicton 5,32 2,27
Peter Hamnebo 5,28 2,25
Avanza Pension 4,68 3,23
Peter Ljunggren 2,80 3,44
Helenedal Kapital AB 2,73 7,24
Nils Richard Nilsson 2,26 0,96
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,58
Balanslikviditet
1,44
Räntabilitet totalt kapital %
-3,94
Kassalikviditet
1,44
Ändring eget kapital %
28,03
Soliditet %
45,22
Ändring totalt kapital %
-5,83
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-27,94
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
95,98
Andel utdelad vinst %
0,00