Om bolaget (CLINE B)

Cline Scientific B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,48 %
 • Utv. idag SEK
  -0,08 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,14
 • Högst
  3,22
 • Lägst
  2,78
 • Antal
  10 360
 • Tid
  17:29:47

Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

VD
Patrik Sundh
Ordförande
Torleif Möllerström
Hemsida
www.clinescie...
Bransch
-
Börsvärde
27 180 380 SEK
Cline Scientific B
7 941 112 aktier
Totalt
7 941 112 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Cline Scientific B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-09-07
Extra bolagsstämma
2018-08-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
6 199 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 543 000
Materiella anläggningstillgångar 60 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 1 603 000
Kassa och bank 4 374 000
Summa omsättningstillgångar 4 596 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 580 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 827 000
Kortfristiga skulder 3 792 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Chalmers Tekniska Högskola
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,13 %
 • Röstandel: 4,00 %
2018-06-30
 • Vem: Patrik Sundh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 27,24 %
 • Röstandel: 35,15 %
2018-06-30
 • Vem: Niklas Holmquist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,73 %
 • Röstandel: 34,82 %
2018-06-30
 • Vem: Stealth Pig AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 1,42 %
2018-06-30
 • Vem: Hanne Evenbratt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,98 %
 • Röstandel: 1,94 %
Ägare Kapital % Röster %
Patrik Sundh 27,24 35,15
Niklas Holmquist 26,73 34,82
Chalmers Tekniska Högs... 6,13 4,00
Hanne Evenbratt 2,98 1,94
Stealth Pig AB 2,18 1,42
Leif Björk 2,13 1,39
Avanza Pension 2,00 1,30
Danica Pension 1,42 0,93
Equestrian Competition... 0,77 0,50
Nordnet Pensionsförsäk... 0,74 0,48
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-81,09
Balanslikviditet
9,51
Räntabilitet totalt kapital %
-41,96
Kassalikviditet
9,51
Ändring eget kapital %
192,50
Soliditet %
79,89
Ändring totalt kapital %
-6,69
Kapitalomsättningshast.
0,29
Bruttomarginal %
93,15
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-141,27
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-145,91
Andel utdelad vinst %
-