Om bolaget (SKMO)

Skåne-möllan

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  408,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:38

Skåne-Möllan

Skåne-möllan producerar och levererar mjöl och spannmålsprodukter till bagerier, livsmedelsindustri och konsumenter. Bolaget levererar till såväl de stora livsmedelsindustrierna som till små bagerier. Bolagets nischprodukt är s.k. TTT-produkter, baserade på värmebehandlade cerealier av olika sädesslag, vilket leder till längre hållbarhetstid. Sverige svarar för största delen av bolagets omsättning men det standardiserade mjölsortimentet baserat på vete och råg marknadsförs även i Danmark och de värmebehandlade produkterna marknadsförs även för export, med Norden som prioriterad marknad.

VD
Anders Persson
Ordförande
Håkan Sigvant
Hemsida
www.skane-mol...
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
448 800 000 SEK
Skåne-möllan
1 100 000 aktier
Totalt
1 100 000 aktier
Introdatum
1998-07-03

Kommande händelser

2019-08-14
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning Skåne-möllan
 • Utdelning/aktie: 11,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
168 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 46 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 14 300 000
Summa anläggningstillgångar 60 400 000
Kassa och bank 55 500 000
Summa omsättningstillgångar 108 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 142 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 9 000 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 17 400 000
Årets resultat 10 700 000
Total fakturering 161 500 000
Rörelseresultat 13 900 000
Summa finansnetto 100 000
Resultat efter finansiella poster 14 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
5th Planet Games 30,11 52,67 27,22 -9,13 -66,52
AAK 0,60 -2,46 11,23 17,15 27,47
Agromino 0,00 -1,09 -3,70 8,66 2,82
Altia Oyj 0,56 -1,10 -8,17 -3,62 -20,20
Amer Sports Oyj -0,67 -0,02 -9,13 0,81 48,53
Apetit Oyj 3,49 2,30 3,73 -3,47 -35,04
Aqua Bio Technology -3,10 -4,58 -6,72 -3,85 -61,54
Arcus 1,90 -0,79 -2,34 -5,90 -9,42
Atari SDB -2,29 -9,04 - - -
Atria Oyj A -0,96 -2,30 -20,72 -9,17 -37,13
Ägare Kapital % Röster %
BOKEN INVEST AB 28,82 28,82
TIBIA KONSULT AB 26,56 26,56
NORGESMOLLENE AS 21,12 21,12
INGER BERGSTRAND 4,50 4,50
LENNART HERO 3,29 3,29
INGA ROSÉN 2,27 2,27
BJÖRN MARTINSSON 1,73 1,73
JOHN STRANDBERG 1,23 1,23
BRITT MARIE PERSSON 0,45 0,45
MAJ JOHANSSON 0,39 0,39
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,75
Balanslikviditet
3,36
Räntabilitet totalt kapital %
7,17
Kassalikviditet
3,36
Ändring eget kapital %
-1,76
Soliditet %
82,50
Ändring totalt kapital %
0,42
Kapitalomsättningshast.
1,03
Bruttomarginal %
18,76
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,88
Kundfordringar oms. hast.
6,32
Nettomarginal %
5,45
Andel utdelad vinst %
127,37