Om bolaget (VITR)

Vitrolife

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,68 %
 • Utv. idag SEK
  -1,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  205,80
 • Högst
  208,60
 • Lägst
  205,20
 • Antal
  85 010
 • Tid
  17:29:37

Vitrolife

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

VD
Thomas Axelsson
Ordförande
Jon Sigurdsson
Hemsida
www.vitrolife...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
22 491 679 140 SEK
Vitrolife
108 550 575 aktier
Totalt
108 550 575 aktier
Introdatum
2001-06-26

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-11-06
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Ordinarie utdelning Vitrolife
 • Utdelning/aktie: 0,85 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-08
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 422 424 000
Immateriella anläggningstillgångar 607 738 000
Materiella anläggningstillgångar 84 432 000
Finansiella anläggningstillgångar 20 349 000
Summa anläggningstillgångar 712 519 000
Kassa och bank 395 963 000
Summa omsättningstillgångar 709 905 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 225 857 000
Minoritetsintressen 2 792 000
Avsättningar 7 311 000
Långfristiga skulder 51 569 000
Kortfristiga skulder 134 895 000
Årets resultat 263 640 000
Total fakturering 1 046 217 000
Rörelseresultat 340 856 000
Summa finansnetto 59 000
Resultat efter finansiella poster 340 915 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: Bure Equity AB (publ)
 • Antal: 2 016 000
 • Aktiekapital: 19,00 %
 • Röstandel: 19,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
2cureX -0,58 1,19 7,59 4,42 123,98
A1M Pharma -0,46 0,00 2,86 -6,90 -73,59
ADDvise Group A -3,07 -4,82 -21,78 -16,84 -26,51
ADDvise Group B 0,66 3,40 1,33 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 0,67 8,38 39,76 45,73 46,58
Acarix -3,51 -1,12 16,40 0,69 -52,07
Active Biotech -3,15 -2,54 -8,08 -19,42 10,04
AddLife B -2,60 2,34 6,07 25,96 35,75
AdderaCare -2,11 -3,38 3,05 48,21 -5,82
Aino Health -4,55 -5,73 -11,35 104,89 -30,78
Ägare Kapital % Röster %
WILLIAM DEMANT INVEST A/S 21,60 21,60
BURE EQUITY AB (PUBL) 20,80 20,80
SSB CLIENT OMNIBUS AC... 5,40 5,40
Lannebo Fonder 2,90 2,90
SEB Investment Management 2,30 2,30
ECCENOVO AB 2,10 2,10
CBNY-NORGES BANK 2,00 2,00
BNYMSANV RE BNYMTD RE... 1,10 1,10
CNLDN-400 SERIES FUNDS... 1,10 1,10
JPM CHASE NA 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,78
Balanslikviditet
3,08
Räntabilitet totalt kapital %
25,55
Kassalikviditet
2,34
Ändring eget kapital %
21,79
Soliditet %
88,14
Ändring totalt kapital %
19,34
Kapitalomsättningshast.
0,74
Bruttomarginal %
66,11
Varulagrets oms. hast.
7,14
Rörelsemarginal %
34,21
Kundfordringar oms. hast.
268,82
Nettomarginal %
26,90
Andel utdelad vinst %
29,79