Om bolaget (BINV)

BioInvent International

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,77 %
 • Utv. idag SEK
  +0,128 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,438
 • Högst
  1,460
 • Lägst
  1,320
 • Antal
  5 814 867
 • Tid
  17:29:53

Bioinvent

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre kliniska produktkandidater för behandling av cancer. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier.

VD
Martin Welschof
Ordförande
Leonard Kruimer
Hemsida
www.bioinvent...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
656 440 947 SEK
BioInvent International
501 099 960 aktier
Totalt
501 099 960 aktier
Introdatum
2001-06-12

Kommande händelser

2019-07-23
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning BioInvent International
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-03-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BINV-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-03-28 - 2019-04-26
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-22
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:8
 • Betalt/aktie: 1,60
 • Handlas utan rätt: 2019-03-22
 • Tidsperiod: 2019-03-28 - 2019-04-12
 • Likviddag: -
2019-03-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BINV-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-28 - 2019-04-10
2019-03-20
Extra bolagsstämma
2019-02-25
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-07-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
170 047 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 19 246 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 19 246 000
Kassa och bank 133 760 000
Summa omsättningstillgångar 150 801 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 130 225 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 39 822 000
Årets resultat -100 528 000
Total fakturering 45 014 000
Rörelseresultat -100 632 000
Summa finansnetto 104 000
Resultat efter finansiella poster -100 528 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,64 %
 • Röstandel: 5,78 %
2019-04-30
 • Vem: Pfizer Strategic Investment Holdings LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,39 %
 • Röstandel: 4,39 %
2019-04-30
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,81 %
 • Röstandel: 4,95 %
2018-11-05
 • Vem: Compagnie Merieux Alliance
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,86 %
 • Röstandel: 7,86 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Van Herk Investments B... 8,30 8,30
Omega Fund IV, LP 8,10 8,10
IMEurope (Institut Mér... 7,90 7,90
Avanza Pension Försäkring 6,50 6,50
Pfizer 6,30 6,30
Skandinaviska Enskilda... 4,00 4,00
Nordnet Pensionsförsäk... 3,90 3,90
Mexor i Skellefteå AB 2,80 2,80
East Bay AB 2,70 2,70
Peter Hoglin 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-113,07
Balanslikviditet
3,12
Räntabilitet totalt kapital %
-84,81
Kassalikviditet
3,03
Ändring eget kapital %
-32,72
Soliditet %
72,77
Ändring totalt kapital %
-29,20
Kapitalomsättningshast.
0,27
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
13,07
Rörelsemarginal %
-319,68
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-319,51
Andel utdelad vinst %
-