Om bolaget (EBF)

Ennis Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,51 %
 • Utv. idag USD
  +0,10 USD
 • Köp
  19,00
 • Sälj
  21,00
 • Senast
  19,63
 • Högst
  19,68
 • Lägst
  19,45
 • Antal
  60 269
 • Tid
  22:00:10

Ennis

Ennis är ett tryckeriföretag som producerar traditionella tryckta varor till kontor men exempelvis också tryckta klädesplagg såsom t-shirts. Tryckeridelen tar fram presentationsprodukter, kuvert, förtryckta etiketter i löpande bana mm. Ennis har verksamhet över hela USA där man också har sina kunder. Bolaget grundades 1909 och har sitt huvudkontor i Midlothian, Texas.
VD
Keith Walters
Ordförande
Keith Walters
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Industri
Börsvärde
509 797 136 USD
Ennis Inc
26 103 284 aktier
Totalt
26 103 284 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-15
Bolagsstämma
2021-07-02
Delårsrapport
2021-05-07
Årsrapport
2021-04-09
Ordinarie utdelning Ennis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,225 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-09
 • Utdelningsdag: 2021-05-03
2021-01-06
Ordinarie utdelning Ennis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,225 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-06
 • Utdelningsdag: 2021-02-04
2020-10-08
Ordinarie utdelning Ennis Inc
 • Utdelning/aktie: 0,225 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-08
 • Utdelningsdag: 2020-11-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
2020 Bulkers 0,47 5,97 -4,91 1,91 101,70
24Storage 0,00 9,16 10,25 5,25 6,52
3M Co 0,77 1,57 3,80 -0,79 25,51
51job Inc -0,70 -0,65 -0,23 24,48 17,04
A O Smith Corp 1,50 1,03 2,79 1,90 35,71
A.P. Møller - Mærsk A 0,54 1,51 -3,56 18,53 116,20
A.P. Møller - Mærsk B 1,02 1,73 -4,14 14,57 107,15
Aalberts NV 8,27 19,04 14,99 13,12 61,98
Aallon Group Oyj 0,87 0,87 0,87 -1,69 7,41
Aaon Inc 0,93 -0,75 -1,09 -13,31 5,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,36
Balanslikviditet
399,48
Räntabilitet totalt kapital %
10,27
Kassalikviditet
305,75
Ändring eget kapital %
3,57
Soliditet %
81,86
Ändring totalt kapital %
3,98
Kapitalomsättningshast.
98,71
Bruttomarginal %
29,80
Varulagrets oms. hast.
9,92
Rörelsemarginal %
11,08
Kundfordringar oms. hast.
9,76
Nettomarginal %
10,40
Andel utdelad vinst %
88,10