Om bolaget (GSBD)

Goldman Sachs BDC Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,05 %
 • Utv. idag USD
  +0,01 USD
 • Köp
  18,80
 • Sälj
  19,35
 • Senast
  18,98
 • Högst
  19,10
 • Lägst
  18,94
 • Antal
  408 566
 • Tid
  22:00:03

Goldman Sachs BDC

Goldman Sachs BDC är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar främst i medelstora företag i USA. Bolaget grundades 2012 och har sitt huvudkontor i New York City, New York.
VD
Brendan Mcgovern
Ordförande
Jaime Ardila
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Finans
Börsvärde
1 930 119 362 USD
Goldman Sachs BDC Inc
101 745 881 aktier
Totalt
101 745 881 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-13
Bonusutdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-13
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-08-06
Delårsrapport
2021-06-29
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-27
2021-05-13
Bonusutdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-13
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-05-14
Bolagsstämma
2021-05-07
Delårsrapport
2021-03-30
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-27
2021-02-11
Bonusutdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-02-26
Årsrapport
2020-12-30
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,79 3,65 -0,37 -1,02 26,14
180 Degree Capital Corp -0,28 -0,56 -1,11 -9,75 26,42
1st Constitution Bancorp -0,87 -0,38 8,17 13,26 92,18
1st Source Corp -0,41 0,00 6,16 11,02 45,25
26 Capital Acquisition Corp 0,51 0,61 1,34 0,92 -
360 DigiTech Inc -2,10 -4,43 -1,30 -30,79 70,67
49 North Resources Inc 0,00 -12,50 -41,67 -36,36 -72,00
A-Mark Precious Metals Inc 0,91 3,30 19,86 55,73 90,21
ABG Sundal Collier Holding -3,33 4,98 -4,62 -7,75 57,56
Aareal Bank AG 0,29 -0,07 21,07 37,46 61,12
Aberdeen International Inc -8,57 10,34 -11,11 -44,83 300,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,89
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,92
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,95
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
66,98
Nettomarginal %
93,25
Andel utdelad vinst %
600,00