Om bolaget (GSBD)

Goldman Sachs BDC Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,26 %
 • Utv. idag USD
  +0,05 USD
 • Köp
  19,09
 • Sälj
  19,78
 • Senast
  19,65
 • Högst
  19,82
 • Lägst
  19,58
 • Antal
  455 630
 • Tid
  22:00:10

Goldman Sachs BDC

Goldman Sachs BDC är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar främst i medelstora företag i USA. Bolaget grundades 2012 och har sitt huvudkontor i New York City, New York.
VD
Brendan Mcgovern
Ordförande
Jaime Ardila
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Finans
Börsvärde
1 992 675 395 USD
Goldman Sachs BDC Inc
101 667 112 aktier
Totalt
101 667 112 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-14
Bolagsstämma
2021-05-13
Bonusutdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-13
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-27
2021-08-13
Bonusutdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-13
 • Utdelningsdag: 2021-09-15

Tidigare händelser

2021-05-07
Delårsrapport
2021-03-30
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-27
2021-02-11
Bonusutdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-02-26
Årsrapport
2020-12-30
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-06
Delårsrapport
2020-09-29
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15
2020-08-11
Delårsrapport
2020-06-29
Ordinarie utdelning Goldman Sachs BDC Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-06-17
Bolagsstämma
2020-05-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
180 Degree Capital Corp 0,69 0,00 -1,49 3,40 47,27
1st Constitution Bancorp 0,53 1,07 3,56 7,39 45,95
1st Source Corp 1,01 2,21 3,62 11,98 48,88
360 DigiTech Inc 0,51 -4,98 -10,58 -8,72 178,14
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 -7,14 -27,78 85,71
A-Mark Precious Metals Inc 3,74 1,97 1,89 28,98 158,22
ABG Sundal Collier Holding 1,33 0,24 -9,86 13,96 127,30
ABN Amro Bank NV 0,92 1,73 3,73 29,82 61,18
Aareal Bank AG 1,30 -0,13 -4,48 27,99 55,88
Aberdeen International Inc 15,63 5,71 -28,85 -22,92 516,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,89
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,92
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,95
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
66,98
Nettomarginal %
93,25
Andel utdelad vinst %
600,00