Om bolaget (SENS)

Sensys Gatso Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,45 %
 • Utv. idag SEK
  +0,007 SEK
 • Köp
  1,573
 • Sälj
  1,580
 • Senast
  1,580
 • Högst
  1,597
 • Lägst
  1,570
 • Antal
  598 279
 • Tid
  15:49:32

Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group utvecklar och marknadsför system inom trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Utöver levererar bolaget varningssystem, mobila hastighetssystem, samt tillhörande backoffice tjänster. Bolagets kunder återfinns huvudsakligen inom Norden men produkterna levereras även på den globala marknaden. Bolaget kom till via en sammanslagning av Sensys och Gatso under 2015. Huvudkontoret ligger i Jönköping.
VD
Ivo Mönnink
Ordförande
Claes Ödman
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 352 818 392 SEK
Sensys Gatso Group
860 024 407 aktier
Totalt
860 024 407 aktier
Introdatum
2000-05-08

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-20
Ordinarie utdelning Sensys Gatso Group
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-20
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,20 -1,88 -1,60 -4,10 1,45
2020 Bulkers -0,38 -2,84 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,28 -1,56 -3,33 -14,10 -10,49
A.P. Møller - Mærsk B 0,47 -1,93 -4,79 -15,14 -10,88
ABB Ltd 0,56 0,20 -4,27 -8,71 -10,48
Aalberts NV -1,35 -1,04 4,72 -1,80 -15,78
Aallon Group Oyj 0,00 1,20 2,44 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,38 -4,11 -3,88 -9,78 -23,90
Absolent Group 5,38 3,79 26,27 52,65 181,03
Addtech B 0,19 -4,40 -6,79 16,78 33,16
Aeroports de Paris SA -0,90 2,18 3,79 -8,16 -16,42
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,01
Balanslikviditet
1,81
Räntabilitet totalt kapital %
0,01
Kassalikviditet
1,33
Ändring eget kapital %
0,08
Soliditet %
0,66
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,57
Bruttomarginal %
0,43
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
0,01
Kundfordringar oms. hast.
0,15
Nettomarginal %
0,01
Andel utdelad vinst %
-