Om bolaget (ERIE)

Erie Indemnity Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,55 %
 • Utv. idag USD
  +3,09 USD
 • Köp
  200,00
 • Sälj
  204,98
 • Senast
  202,39
 • Högst
  202,55
 • Lägst
  199,62
 • Antal
  48 064
 • Tid
  22:00:02

Erie Indemnity

Erie Indemnity är förvaltningsbolaget för Erie Insurance Exchange. Bolaget är också inblandat i fastighets- och skadeförsäkringsverksamheten genom sina helägda dotterbolag och genom förvaltningen av Flagship City Insurance Company. Erie-Indemnity säljer bil-, hem-, livs- och affärsförsäkring i USA. Företaget grundades 1925 och har sitt huvudkontor i Pennsylvania, USA.
VD
Timothy G. NeCastro
Ordförande
Thomas B. Hagen
Hemsida
http://sorry....
Bransch
Finans
Börsvärde
9 205 481 252 USD
Erie Indemnity Co
46 189 068 aktier
Totalt
46 189 068 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-04
Ordinarie utdelning Erie Indemnity Co
 • Utdelning/aktie: 1,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-04
 • Utdelningsdag: 2021-10-20
2021-07-02
Ordinarie utdelning Erie Indemnity Co
 • Utdelning/aktie: 1,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-02
 • Utdelningsdag: 2021-07-20
2021-04-05
Ordinarie utdelning Erie Indemnity Co
 • Utdelning/aktie: 1,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-05
 • Utdelningsdag: 2021-04-20
2021-04-20
Bolagsstämma
2021-01-04
Ordinarie utdelning Erie Indemnity Co
 • Utdelning/aktie: 1,035 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-04
 • Utdelningsdag: 2021-01-20
2020-12-18
Bonusutdelning Erie Indemnity Co
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-18
 • Utdelningsdag: 2020-12-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
180 Degree Capital Corp -0,28 -0,56 -2,61 -8,86 27,24
1st Constitution Bancorp 1,51 1,55 4,80 14,79 79,41
1st Source Corp 2,27 4,31 6,40 16,53 40,28
26 Capital Acquisition Corp 0,20 0,30 1,65 1,65 -
360 DigiTech Inc -1,49 10,92 9,71 -10,79 85,87
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -41,67 -41,67 -70,83
A-Mark Precious Metals Inc 1,42 -0,56 18,99 43,33 101,39
ABG Sundal Collier Holding -1,39 -0,22 -2,53 -2,63 60,31
Aareal Bank AG -0,07 -1,75 14,93 33,63 61,70
Aberdeen International Inc -6,45 -9,38 -14,71 -42,00 262,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1 676 475,32
Balanslikviditet
7 763 087,32
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-100,00
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-100,00
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
12,77
Kundfordringar oms. hast.
39,91
Nettomarginal %
15,04
Andel utdelad vinst %
-