Om bolaget (AEL)

American Equity Investment Life Holding Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,51 %
 • Utv. idag USD
  +1,21 USD
 • Köp
  21,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,19
 • Högst
  23,26
 • Lägst
  21,89
 • Antal
  1 496 224
 • Tid
  22:00:04

American Equity Investment Life Holding

American Equity Investment Life Holding utvecklar, marknadsför, utfärdar och administrerar livräntor och livförsäkringsprodukter genom sina dotterbolag. Bolaget är en fullservice försäkringsgivare för en rad livränta och försäkringsprodukter och har licens att sälja sina produkter i hela USA. Bolaget grundades 1954 och har huvudkontor i Mesa, Arizona.
VD
John M. Matovina
Ordförande
John M. Matovina
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 011 740 424 USD
American Equity Investment Life Holding Co
91 525 952 aktier
Totalt
91 525 952 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-04
Bolagsstämma
2019-12-02
Ordinarie utdelning American Equity Investment Life Holding Co
 • Utdelning/aktie: 0,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-02
 • Utdelningsdag: 2019-12-12
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,46 0,51 0,93 14,26 5,01
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,22 1,55 -4,77 -0,22 -7,46
180 Degree Capital Corp 1,16 -1,69 -2,79 28,89 -9,84
1st Constitution Bancorp -1,25 -2,70 -14,05 -8,69 -34,89
1st Source Corp -0,60 -2,72 -10,81 -5,26 -27,57
360 Finance Inc 10,89 36,89 50,71 98,26 29,56
49 North Resources Inc 0,00 28,57 260,00 500,00 800,00
A-Mark Precious Metals Inc 2,15 4,08 14,75 51,83 61,82
ABG Sundal Collier Holding 2,25 2,74 3,98 23,29 19,86
Aareal Bank AG -0,82 -1,33 -11,96 2,10 -28,48
Aberdeen International Inc -11,11 23,08 100,00 128,57 100,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,95
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
19,84
Soliditet %
5,37
Ändring totalt kapital %
1,66
Kapitalomsättningshast.
3,26
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
29,22
Andel utdelad vinst %
-