Om bolaget (CBOE)

Cboe Global Markets Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,46 %
 • Utv. idag USD
  +2,88 USD
 • Köp
  115,50
 • Sälj
  123,00
 • Senast
  119,90
 • Högst
  120,50
 • Lägst
  117,83
 • Antal
  781 846
 • Tid
  22:00:44

CBOE Holdings

CBOE Holdings är ett finansiellt holdingbolag. Bolaget är verksamma på global nivå och tillhandahåller ett flertal globala investerare med finansiella investeringslösningar. Olika lösningar och produkter inkluderar exempelvis handel med optioner, terminer, amerikanska och europeiska aktier, börshandlade fonder, samt handel med valuta- och ränteprodukter. CBEO Holdings grundades under 1973 och har sitt huvudkontor i Chicago.
VD
-
Ordförande
-
Hemsida
https://ir.cb...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Cboe Global Markets Inc
-
Totalt
106 685 785 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
180 Degree Capital Corp -0,13 1,04 -4,32 8,23 47,81
1st Constitution Bancorp 2,68 3,74 3,48 11,70 77,01
1st Source Corp -0,52 1,53 -9,83 -10,19 22,67
26 Capital Acquisition Corp -0,92 -1,62 0,21 -0,21 -
360 DigiTech Inc -8,43 -11,61 -39,52 -3,60 97,49
49 North Resources Inc 9,09 20,00 9,09 -14,29 -58,62
A-Mark Precious Metals Inc 0,28 8,11 -4,27 27,33 104,71
ABG Sundal Collier Holding -0,52 -1,14 -3,65 14,05 116,89
Aareal Bank AG 0,90 5,26 1,46 -13,96 23,97
Aberdeen International Inc -3,85 -7,41 -3,85 21,95 194,12
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,01
Balanslikviditet
215,77
Räntabilitet totalt kapital %
9,80
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,54
Soliditet %
65,62
Ändring totalt kapital %
-3,89
Kapitalomsättningshast.
48,81
Bruttomarginal %
45,55
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
21,52
Kundfordringar oms. hast.
9,40
Nettomarginal %
20,09
Andel utdelad vinst %
-