Om bolaget (CHH)

Choice Hotels International Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,09 %
 • Utv. idag USD
  +0,12 USD
 • Köp
  132,00
 • Sälj
  139,00
 • Senast
  133,56
 • Högst
  134,89
 • Lägst
  133,44
 • Antal
  90 331
 • Tid
  22:00:07

Choice Hotels International

Choice Hotels International är en hotellkedje som via sina dotterbolag franchisar hotell till intressenter under ett flertal olika namn såsom Comfort Inn, Comfort Suites m.fl. Kedjans hotell finns i mer än 40 länder i hela världen. Man utvecklar och marknadsför även molnbaserade teknologiprodukter till hotellbranschen, inklusive lagerhantering, prissättning och anslutning till tredje parts kanaler och hotellägare. Bolaget grundades 1939 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.
VD
Patrick Pacious
Ordförande
Stewart Balnum
Hemsida
http://invest...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
7 423 358 206 USD
Choice Hotels International Inc
55 630 682 aktier
Totalt
55 630 682 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Ordinarie utdelning Choice Hotels International Inc
 • Utdelning/aktie: 0,225 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning Choice Hotels International Inc
 • Utdelning/aktie: 0,225 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-16
2021-05-07
Bolagsstämma
2021-02-17
Årsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
1-800-Flowers.Com Inc 0,51 -3,01 -14,13 -6,65 14,64
1stdibs.Com Inc -0,34 19,07 33,76 -16,37 -
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 2,19 0,74 6,24 2,88 37,91
ACROUD -0,41 0,00 -6,61 -17,81 -7,69
AaB -0,83 -4,00 3,90 12,68 17,65
Abercrombie & Fitch Co -1,23 3,73 -2,80 1,42 163,00
Academy Sports and Outdoors Inc -0,67 6,92 3,62 23,25 197,85
Accel Entertainment Inc 1,61 -3,69 0,00 7,90 20,20
Accor SA 3,13 0,79 -4,46 2,30 36,94
Actic Group -1,13 -4,03 2,75 -18,89 0,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
220,03
Balanslikviditet
192,27
Räntabilitet totalt kapital %
9,60
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-345,45
Soliditet %
6,07
Ändring totalt kapital %
2,54
Kapitalomsättningshast.
50,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
26,68
Kundfordringar oms. hast.
23,23
Nettomarginal %
19,19
Andel utdelad vinst %
-