Om bolaget (ENRO)

Eniro

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,71 %
 • Utv. idag SEK
  -0,028 SEK
 • Köp
  1,610
 • Sälj
  1,628
 • Senast
  1,610
 • Högst
  1,638
 • Lägst
  1,562
 • Antal
  149 675
 • Tid
  15:42:13

Eniro

Eniro är en utvecklare av söktjänster. Bolagets tjänster kopplar samman bolag och konsumenter via internet, katalog och mobil. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Lokalt sök samt Voice. Områdena innefattar förutom söktjänsten även digitala marknadsföringsprodukter. Eniro har verksamhet huvudsakligen koncentrerad till Norden. Huvudkontoret återfinns i Stockholm.
VD
Örjan Frid
Ordförande
Arne Myhrman
Hemsida
http://www.en...
Bransch
Teknik
Börsvärde
109 047 245 SEK
Eniro
66 573 410 aktier
Eniro pref
258 777 aktier
Totalt
66 832 187 aktier
Introdatum
2000-10-10

Kommande händelser

2019-10-29
Delårsrapport
2015-04-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRO-KV1
 • Noteringsperiod: 2015-04-23 - 2020-03-27

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Eniro
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Eniro pref
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-31
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 52,13
 • Handlas utan rätt: 2018-08-31
 • Tidsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-29
 • Likviddag: -
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-14
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,85 %
 • Röstandel: 7,86 %
2018-10-31
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,82 %
 • Röstandel: 4,81 %
2018-09-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,35 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,18 -1,86 -1,58 -4,08 1,47
24SevenOffice 0,99 -4,38 -9,20 15,04 141,32
5th Planet Games -4,60 -4,38 -10,37 -8,59 -68,32
Absolicon 2,34 7,03 28,21 124,36 11,46
Acconeer -0,74 1,11 5,49 -4,76 -8,26
Acosense -3,33 -19,44 -17,14 -46,30 -71,29
Addnode Group B -1,35 4,27 -0,68 5,78 48,58
Adevinta ser. A 1,88 -3,96 -3,25 6,09 -
Adevinta ser. B 0,67 -5,72 -1,63 8,10 -
Admicom Oyj 0,63 -0,62 13,30 30,68 211,76
Advenica AB -5,46 -9,42 2,98 3,90 -63,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,30
Balanslikviditet
0,55
Räntabilitet totalt kapital %
-0,23
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,76
Soliditet %
0,09
Ändring totalt kapital %
-0,17
Kapitalomsättningshast.
0,44
Bruttomarginal %
0,67
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-0,46
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
-0,52
Andel utdelad vinst %
-