Om bolaget (ANOT)

Anoto Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  1,000
 • Sälj
  1,008
 • Senast
  1,012
 • Högst
  1,018
 • Lägst
  1,000
 • Antal
  41 104
 • Tid
  14:44:16

Anoto Group

Anoto Group tillhandahåller lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnerskap som fokuserar på lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som exempelvis hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik och utbildning. Huvudkontoret är beläget i Lund.
VD
Joonhee Won
Ordförande
Jörgen Durban
Hemsida
http://www.an...
Bransch
Teknik
Börsvärde
122 059 604 SEK
Anoto Group
112 654 950 aktier
Totalt
112 654 950 aktier
Introdatum
2000-03-15

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-11-22
Delårsrapport
2018-11-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ANOT-TO18
 • Noteringsperiod: 2018-11-13 - 2021-04-28

Tidigare händelser

2019-07-03
Extra bolagsstämma
2019-05-17
Bolagsstämma
2019-05-16
Ordinarie utdelning Anoto Group
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-23
Delårsrapport
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ANOT-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-11-02
2018-10-19
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2018-10-19
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-09-19
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:13
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2018-09-19
 • Tidsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-15
 • Likviddag: -
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ANOT-UR
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-11
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,07 -2,00 -1,77 -5,37 0,67
24SevenOffice -1,29 -7,01 3,04 14,66 142,83
5th Planet Games -5,29 -3,15 -3,37 -5,29 -66,67
Absolicon -1,18 7,69 28,74 115,38 2,44
Acconeer -1,35 -3,51 6,46 -5,81 -9,68
Acosense -12,32 -10,41 -24,38 -43,98 -72,69
Addnode Group B -2,54 -9,73 -13,50 -2,89 42,78
Adevinta ser. A -1,27 -3,72 -3,42 7,35 -
Adevinta ser. B -1,92 -4,37 -3,66 9,77 -
Admicom Oyj 0,21 -1,64 14,32 31,23 209,03
Advenica AB -12,72 5,29 19,16 19,52 -52,51
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-