Om bolaget (BELE)

Beijer Electronics Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,38 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  44,20
 • Högst
  46,90
 • Lägst
  43,90
 • Antal
  10 978
 • Tid
  17:30:00

Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group är idag ett högteknologiskt företag inom industriell automation och datakommunikation. Koncernens produkter av mjukvara och hårdvara används för att styra, övervaka, kontrollera och kommunicera digitala informationsflöden inom en rad olika applikationsområden. Beijer Electronics Group är ett globalt företag med rötter i svenskt ingenjörskunnande.
VD
Per Samuelsson
Ordförande
Bo Elisson
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 255 074 047 SEK
Beijer Electronics Group
28 601 379 aktier
Totalt
28 786 102 aktier
Introdatum
2000-06-08

Kommande händelser

2019-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Beijer Electronics Group
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-17
Delårsrapport
2019-01-28
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-17
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 400 000
 • Aktiekapital: 9,88 %
 • Röstandel: 9,88 %
2019-05-17
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,87 %
 • Röstandel: 9,87 %
2019-04-24
 • Vem: Stena Sessan AB
 • Antal: 8 320 174
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2019-04-24
 • Vem: Dan Sten Olsson
 • Antal: 8 320 174
 • Aktiekapital: 29,09 %
 • Röstandel: 29,09 %
2018-09-18
 • Vem: Svolder AB (publ)
 • Antal: 434 368
 • Aktiekapital: 10,80 %
 • Röstandel: 10,80 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
01 Communique Laboratory Inc 0,00 4,55 0,00 4,55 21,05
21Vianet Group Inc -2,45 10,33 6,31 -13,96 -27,95
24SevenOffice 3,65 -2,50 2,97 3,31 100,00
2U Inc 1,63 19,73 -52,22 -53,73 -76,91
3D Systems Corp 0,58 2,37 -20,82 -20,73 -67,99
58.com Inc 3,39 10,00 -0,14 -2,11 -21,34
5th Planet Games 8,76 7,84 -11,49 -2,53 -69,20
8x8 Inc 1,83 1,58 1,30 5,84 11,36
A10 Networks Inc 0,28 0,99 -5,69 11,58 3,18
Ability Inc 1,58 8,35 -23,91 -48,82 -85,02
Ägare Kapital % Röster %
Stena Adactum AB 29,10 29,10
Nordea Fonder 12,50 12,50
SEB Investment Management 9,90 9,90
Svolder 9,00 9,00
Fjärde AP-fonden 6,20 6,20
tredje AP-Fonden 2,50 2,50
T. Bjurman 2,10 2,10
Nordnet Pensionsförsäk... 1,70 1,70
AMF Insurance and Funds 1,10 1,10
Avanza Pension 0,80 0,80
Stena Sessan Rederi AB 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
1,37
Räntabilitet totalt kapital %
5,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,00
Soliditet %
40,00
Ändring totalt kapital %
0,13
Kapitalomsättningshast.
0,86
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,00
Andel utdelad vinst %
-