Om bolaget (TRAC B)

Traction B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,29 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  172,00
 • Högst
  177,00
 • Lägst
  172,00
 • Antal
  2 436
 • Tid
  17:29:48

Traction

Traction är ett investmentbolag. Bolaget förvärvar, utvecklar och driver bolagen med avsikt att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare. Investeringar görs i onoterade - samt noterade bolag, men även i räntebärande tillgångar. Störst fokus ligger på bolag där det finns en stark utvecklingspotential, samt i bolag med behov av förändringsarbete. Fokus ligger på att erbjuda en investeringsportfölj innehållande en bred bas av marknader.
VD
Petter Stillström
Ordförande
Bengt Stillström
Hemsida
http://www.tr...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 760 000 000 SEK
Traction B
14 200 000 aktier
Totalt
16 000 000 aktier
Introdatum
1997-07-03

Kommande händelser

2021-02-16
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-07-17
Delårsrapport
2020-05-07
Ordinarie utdelning Traction B
 • Utdelning/aktie: 4,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-07
 • Utdelningsdag: 2020-05-13
2020-05-06
Bolagsstämma
2020-04-09
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 1,99 -20,41 -32,16 -32,90
180 Degree Capital Corp -0,54 -1,60 -2,63 5,71 -10,63
1st Constitution Bancorp 8,50 8,15 18,88 8,76 -29,75
1st Source Corp 1,61 6,77 22,55 0,40 -30,76
360 DigiTech Inc 2,88 4,08 8,51 -8,30 42,09
49 North Resources Inc 0,00 -4,00 4,35 -7,69 500,00
A-Mark Precious Metals Inc 2,18 -6,86 10,53 43,48 211,94
ABG Sundal Collier Holding 0,70 -2,72 17,18 27,59 66,57
Aareal Bank AG 1,64 -1,93 -1,24 -0,95 -45,06
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 -11,11 -52,94 0,00
Ägare Kapital % Röster %
Ann Stillström 19,60 14,10
Bengt Stillström 19,50 14,10
Petter Stillström 18,70 40,70
Niveau Holding 10,80 16,10
Hanna Kusterer 10,70 5,10
David Stillström 10,50 5,00
Esilentio AB 0,70 0,30
N.G.L Förvaltnings AB 0,70 0,30
Handelsbanken Fonder AB 0,50 0,30
Holst, Gull-May 0,40 0,20
Datum för årsredovisning
2020-10-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,61
Balanslikviditet
31 075,47
Räntabilitet totalt kapital %
-2,60
Kassalikviditet
31 075,47
Ändring eget kapital %
-4,67
Soliditet %
99,81
Ändring totalt kapital %
-4,62
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-