Om bolaget (TRAC B)

Traction B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,08 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  187,50
 • Högst
  189,50
 • Lägst
  182,00
 • Antal
  543
 • Tid
  17:29:59

Traction

Traction är ett börsnoterat investmentbolag vars ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare. Traction har inget fokus på specifika branscher. För närvarande är Traction engagerat i ett 15-tal företag, varav flera är publikt noterade. I portföljen ingår bl.a. BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon.

VD
Petter Stillström
Ordförande
Bengt Stillström
Hemsida
www.traction.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
3 000 000 000 SEK
Traction B
14 200 000 aktier
Totalt
14 200 000 aktier
Introdatum
1997-07-03

Kommande händelser

2019-07-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Traction B
 • Utdelning/aktie: 3,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-15
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-17
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 756 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 129 800 000
Summa anläggningstillgångar 1 129 800 000
Kassa och bank 211 700 000
Summa omsättningstillgångar 1 626 600 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 750 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 5 900 000
Årets resultat 304 400 000
Totala intäkter 0
Rörelseresultat 272 400 000
Summa finansnetto 32 000 000
Resultat efter finansiella poster 304 400 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -2,84 -7,11 -1,74 -2,03
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -0,66 -14,50 -8,77 -37,79
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,41 -0,41 -0,21 0,21 -5,63
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 0,00 7,14 61,29 54,64 70,45
Agat Ejendomme -1,24 -3,39 -8,90 -3,15 -43,96
Akelius Residential Pref 0,29 0,44 -1,15 -0,58 0,88
Aker 0,00 -3,84 -21,14 -18,07 -11,45
Aktia Bank Abp -2,17 -4,02 -8,04 -10,18 -5,58
Alm. Brand -0,84 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Ann Stillström 19,60 14,10
Bengt Stillström 19,50 14,10
Petter Stillström inkl... 18,70 40,70
Niveau Holding AB inkl... 10,80 16,10
Hanna Kusterer 10,70 5,10
David Stillström 10,50 5,00
Esilentio AB 0,70 0,30
N.G.L Förvaltnings AB 0,70 0,30
Handelsbanken Fonder AB 0,50 0,20
Holst, Gull-May 0,40 0,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,65
Balanslikviditet
25,79
Räntabilitet totalt kapital %
-2,65
Kassalikviditet
25,79
Ändring eget kapital %
-4,08
Soliditet %
99,86
Ändring totalt kapital %
-4,15
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-