Om bolaget (AUSS)

Austevoll Seafood

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,51 %
 • Utv. idag NOK
  -1,70 NOK
 • Köp
  110,00
 • Sälj
  114,90
 • Senast
  110,80
 • Högst
  113,20
 • Lägst
  110,80
 • Antal
  185 343
 • Tid
  16:30:01

Austevoll Seafood

Austevoll Seafood är verksamma inom fiskindustrin. Bolaget äger och driver flera fiskefartyg och förfogar över konserverings- och frysanläggningar. Utöver består verksamheten av odling av lax och öring, samt försäljning av fiskolja och övriga havsprodukter. Störst verksamhet återfinns inom Europa samt Sydamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Storebø
VD
Arne Møgster
Ordförande
Helge Singelstad
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
22 805 704 575 NOK
Austevoll Seafood
202 717 374 aktier
Totalt
202 717 374 aktier
Introdatum
2006-10-11

Kommande händelser

2021-08-19
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Ordinarie utdelning Austevoll Seafood
 • Utdelning/aktie: 3,50 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-09
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-05-20
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport
2020-11-11
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,25 -0,11 1,13 3,92 38,19
17 Education & Technology Group Inc 2,16 -4,79 -15,81 -51,72 -
2U Inc 1,44 5,14 15,80 10,60 18,30
AAK 1,34 -2,21 0,00 -0,80 19,31
AcadeMedia 0,00 -1,43 -8,34 -9,22 20,70
Acme United Corp -0,34 0,20 0,43 11,25 118,33
Adecoagro SA 1,52 4,70 6,76 39,85 157,82
Adtalem Global Education Inc 1,23 -2,68 0,44 -5,78 12,24
Afya Ltd 1,09 6,57 28,84 45,51 20,02
AgroFresh Solutions Inc 0,48 1,46 -8,33 2,45 -34,07
Agtira B 1,70 2,36 6,22 -2,85 8,64
Ägare Kapital % Röster %
Laco A/S 55,60 55,60
State Street Bank and... 3,30 3,30
JPMorgan Chase Bank Lu... 2,50 2,50
State Street Bank and... 2,50 2,50
Folketrygdfondet 1,70 1,70
SIX SIS AG 1,50 1,50
Pareto Aksje Norge Ver... 1,00 1,00
OM Holding AS 0,90 0,90
The Bank of New York M... 0,80 0,80
The Northern Trust Comp 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2021-05-20
Räntetäckningsgrad
617,67
Räntabilitet eget kapital %
8,54
Balanslikviditet
271,47
Räntabilitet totalt kapital %
4,15
Kassalikviditet
144,64
Ändring eget kapital %
-0,62
Soliditet %
58,24
Ändring totalt kapital %
-0,12
Kapitalomsättningshast.
55,22
Bruttomarginal %
45,67
Varulagrets oms. hast.
30,41
Rörelsemarginal %
9,01
Kundfordringar oms. hast.
9,67
Nettomarginal %
7,51
Andel utdelad vinst %
-