Om bolaget (BALD B)

Fast. Balder B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,06 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  316,60
 • Högst
  319,40
 • Lägst
  315,80
 • Antal
  230 658
 • Tid
  17:29:47

Balder

Balder är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd omfattande kommersiella lokaler och bostäder. Fastighetsbeståndet uppgår till 479 fastigheter med en total yta på 2 110 tkvm. Fastigheterna värderades till 38 Mdkr och uthyrningsgraden var 95%. Knappt hälften av fastighetsbeståndet värde utgörs av bostäder.

VD
Erik Selin
Ordförande
Christina Rogestam
Hemsida
www.balder.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
56 988 000 000 SEK
Fast. Balder B
168 770 568 aktier
Totalt
168 770 568 aktier
Introdatum
1999-10-12

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Fast. Balder B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-07-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
106 260 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 98 467 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 1 585 000 000
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0
Eget kapital 31 296 000 000
Minoritetsintressen 6 422 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat 7 118 000 000
Totala intäkter 5 915 000 000
Rörelseresultat 4 695 000 000
Summa finansnetto -984 000 000
Resultat efter finansiella poster 9 154 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-12
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 17 852
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 3,20 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
ABG Sundal Collier Holding 1,33 1,06 -12,44 -7,43 -38,01
ALM Equity -2,50 -2,50 1,56 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,41 0,20 0,82 0,82 -8,60
Admiral Capital B -0,94 -0,94 -0,94 3,96 29,63
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 0,49 0,98 -6,98 0,00 -43,73
Akelius Residential Pref 0,44 0,58 -0,58 -0,43 0,44
Aker 1,29 5,55 -18,05 -14,10 -10,62
Aktia Bank Abp -0,36 0,48 -7,11 -7,52 -4,35
Alm. Brand 0,59 -1,23 -7,33 7,42 -10,91
Ägare Kapital % Röster %
Erik Selin med bolag 36,40 49,90
Arvid Svensson Invest AB 9,10 15,20
Swedbank Robur Fonder 5,40 3,40
SEB Investment Management 4,00 2,60
Länsförsäkringar fondf... 3,80 2,40
Handelsbanken Fonder AB 2,90 1,90
Andra AP-fonden 1,90 1,20
Afa Försäkring 1,20 0,70
CBNY-Norges Bank 1,10 0,70
Didner & Gerge Fon... 1,00 0,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
26,06
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
10,30
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
28,28
Soliditet %
37,04
Ändring totalt kapital %
20,47
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
138,64
Andel utdelad vinst %
0,00