Om bolaget (ESGR)

Enstar Group Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,87 %
 • Utv. idag USD
  +7,59 USD
 • Köp
  155,00
 • Sälj
  164,89
 • Senast
  163,58
 • Högst
  163,70
 • Lägst
  156,36
 • Antal
  38 264
 • Tid
  22:00:05

Enstar Group

Enstar Group förvärvar och förvaltar försäkrings- och återförsäkringsbolag i avskrining. Bolaget tillhandahåller även förvaltning, konsultverksamhet och andra tjänster till den globala försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Företaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda.
VD
Dominic F. Silvester
Ordförande
Robert J. Campbell
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 905 231 543 USD
Enstar Group Ltd
18 624 473 aktier
Totalt
18 624 473 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-11
Bolagsstämma
2019-08-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,81 0,97 1,14 14,20 5,50
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,43 0,44 -4,58 -0,43 -8,22
180 Degree Capital Corp 0,00 -5,62 -9,19 24,44 -13,85
1st Constitution Bancorp 1,54 -5,80 -11,37 -8,85 -35,18
1st Source Corp 4,27 -3,18 -5,33 -5,49 -26,54
360 Finance Inc -1,09 34,55 52,67 106,98 37,31
49 North Resources Inc 0,00 3,03 183,33 466,67 750,00
A-Mark Precious Metals Inc 3,76 4,41 13,08 51,60 60,40
ABG Sundal Collier Holding -0,45 4,72 7,12 26,86 23,68
Aareal Bank AG 2,13 0,58 -8,69 3,48 -26,81
Aberdeen International Inc -5,88 -5,88 100,00 128,57 100,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-0,23
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,21
Soliditet %
22,35
Ändring totalt kapital %
5,94
Kapitalomsättningshast.
7,41
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-3,05
Andel utdelad vinst %
-