Om bolaget (ESGR)

Enstar Group Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,39 %
 • Utv. idag USD
  -0,77 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  195,54
 • Högst
  197,07
 • Lägst
  194,03
 • Antal
  23 586
 • Tid
  22:00:03

Enstar Group

Enstar Group förvärvar och förvaltar försäkrings- och återförsäkringsbolag i avskrining. Bolaget tillhandahåller även förvaltning, konsultverksamhet och andra tjänster till den globala försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Företaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda.
VD
Dominic F. Silvester
Ordförande
Robert J. Campbell
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
3 532 238 810 USD
Enstar Group Ltd
17 993 168 aktier
Totalt
17 993 168 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-06-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,35 2,93 9,24 19,49
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,91 1,83 -2,28 24,61 14,61
180 Degree Capital Corp -0,93 -2,73 -0,93 0,00 10,88
1st Constitution Bancorp 1,06 0,96 -4,10 8,05 13,28
1st Source Corp -1,03 -1,77 -6,14 -6,95 -0,61
360 Finance Inc -2,09 -4,96 -7,26 5,11 -41,74
49 North Resources Inc 0,00 -11,11 33,33 100,00 100,00
A-Mark Precious Metals Inc -0,67 3,36 6,95 -12,12 -29,43
ABG Sundal Collier Holding -1,27 -2,26 -4,88 10,80 -3,82
Aareal Bank AG 0,17 -2,77 1,34 10,52 8,85
Aberdeen International Inc -14,29 -14,29 -25,00 -14,29 -45,45
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,03
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,19
Soliditet %
0,25
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,23
Andel utdelad vinst %
-