Om bolaget (ABB)

ABB Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,48 %
 • Utv. idag SEK
  -2,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  180,20
 • Högst
  182,45
 • Lägst
  179,55
 • Antal
  1 446 325
 • Tid
  17:29:58

ABB

ABB är ett kraft- och automationsföretag verksamt i omkring hundra länder. Bolagets största marknad är Europa, som står för knappt hälften av omsättningen. Verksamheten är indelad i fem affärsområden:

 • Power Products: Nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektricitet..
 • Power Systems: System och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt kraftanläggningar.
 • Discrete Automation and motion : Energieffektiva produkter för produktivitetsökning, som motorer, drivsystem, generatorer och industrirobotar. Slutkunder finns främst inom industrin samt energi- och byggnadssektorn.
 • Process Automation: Integrerade lösningar för styrning och optimering till kunder tillhörande energi-, kemi-, läkemedels- samt pappers- och massaindustrin.
 • Low Voltage Products: Produkter för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning, som lågspänningsbrytare, strömbrytare, kablage, kapslingar och kabelsystem.
VD
Peter Voser (tf)
Ordförande
Peter R Voser
Hemsida
www.abb.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
396 554 317 485 SEK
ABB Ltd
532 238 313 aktier
Totalt
532 238 313 aktier
Introdatum
1999-06-22

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-06
Ordinarie utdelning ABB Ltd
 • Utdelning/aktie: 7,51 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-04-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABB-U
 • Noteringsperiod: 2019-04-29 - 2019-05-06
2019-05-02
Delårsrapport
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
357 006 688 000
Immateriella anläggningstillgångar 114 053 656 000
Materiella anläggningstillgångar 44 256 548 000
Finansiella anläggningstillgångar 17 651 456 000
Summa anläggningstillgångar 175 961 664 000
Kassa och bank 37 349 456 000
Summa omsättningstillgångar 181 045 024 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 122 289 352 000
Minoritetsintressen 4 373 666 000
Avsättningar 15 530 640 000
Långfristiga skulder 80 524 968 000
Kortfristiga skulder 134 288 048 000
Årets resultat 18 262 120 000
Total fakturering 283 149 472 000
Rörelseresultat 28 338 056 000
Summa finansnetto -1 675 197 000
Resultat efter finansiella poster 26 662 858 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-07
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
A.P. Møller - Mærsk A -4,19 -5,93 -16,76 -16,36 -23,25
A.P. Møller - Mærsk B -4,42 -5,72 -17,26 -16,36 -23,18
AF Gruppen -0,61 -1,81 0,62 5,84 19,85
AKVA Group 0,55 1,67 7,67 6,41 0,00
Absolent Group -3,00 -3,00 5,43 31,08 158,67
Addtech B -1,51 0,38 17,30 33,30 34,81
Ages Industri B -0,71 -3,47 -6,08 5,95 -27,00
Alelion Energy Systems 2,60 -4,82 -58,96 -56,83 -87,98
Alfa Laval -3,35 -3,90 -11,58 -1,78 -9,14
Alimak Group -0,14 -0,68 -7,70 9,27 6,10
Ägare Kapital % Röster %
Investor 10,71 10,71
Cevian Capital II GP Ltd 5,34 5,34
BlackRock Inc 3,36 3,36
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
9,09
Räntabilitet eget kapital %
15,11
Balanslikviditet
1,08
Räntabilitet totalt kapital %
5,43
Kassalikviditet
0,87
Ändring eget kapital %
-5,85
Soliditet %
32,70
Ändring totalt kapital %
2,73
Kapitalomsättningshast.
0,63
Bruttomarginal %
30,89
Varulagrets oms. hast.
6,46
Rörelsemarginal %
8,05
Kundfordringar oms. hast.
4,33
Nettomarginal %
7,86
Andel utdelad vinst %
83,50