Om bolaget (ANOD B)

Addnode Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,35 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  144,50
 • Högst
  147,00
 • Lägst
  143,50
 • Antal
  7 960
 • Tid
  17:29:56

Addnode Group

Addnode är ett IT-bolag med Norden, Tyskland och Storbritannien som marknad. De säljer och levererar verksamhetskritiska IT-lösningar. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:

 • Design Management: Säljer modell- och ritningsrelaterad IT till bygg-, fastighets- och industrisektorerna.
 • Product Lifecycle Management: IT-lösningar för produktutveckling och produktinformation, vilket innefattar system som hanterar information och processer kring en produkts hela livscykel.
 • Process Management: Erbjuder system för storskalig ärendehantering och informationsöverföring.
 • Content Management: Utvecklar webbplatser, samarbets- och intranätslösningar, talsvars- och telekomtjänster samt system för e-handel.
VD
Johan Andersson
Ordförande
Staffan Hanstorp
Hemsida
www.addnodegr...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
4 813 524 864 SEK
Addnode Group B
32 440 082 aktier
Totalt
32 440 082 aktier
Introdatum
1999-06-10

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Addnode Group B
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-06
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 625 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 654 400 000
Materiella anläggningstillgångar 39 800 000
Finansiella anläggningstillgångar 28 000 000
Summa anläggningstillgångar 1 722 200 000
Kassa och bank 173 200 000
Summa omsättningstillgångar 903 200 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 982 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 192 300 000
Kortfristiga skulder 1 450 600 000
Årets resultat 89 600 000
Totala intäkter 2 519 800 000
Rörelseresultat 129 900 000
Summa finansnetto -11 000 000
Resultat efter finansiella poster 118 900 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,93 %
 • Röstandel: 7,84 %
2019-02-04
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,82 %
 • Röstandel: 5,39 %
2019-01-25
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,21 %
 • Röstandel: 4,11 %
2019-01-15
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,14 %
 • Röstandel: 4,06 %
2018-06-19
 • Vem: Lannebo Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,91 %
 • Röstandel: 4,67 %
2018-06-19
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 280 000
 • Aktiekapital: 10,53 %
 • Röstandel: 8,15 %
2018-06-19
 • Vem: Aretro Capital Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,82 %
 • Röstandel: 18,68 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Atea -0,66 0,84 -5,34 0,00 -0,50
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolage... 12,20 9,70
Swedbank Robur fonder 9,60 7,60
Odin fonder 9,40 7,40
Aretro Capital Group AB 6,80 18,70
Lannebo Fonder 5,90 4,60
Fjärde AP-fonden 4,90 3,90
Verg AB 4,30 11,10
Didner & Gerge Fonder 3,60 2,80
Nordea fonder 3,60 2,80
Grenspecialisten Förva... 3,00 2,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
12,59
Räntabilitet eget kapital %
13,10
Balanslikviditet
0,70
Räntabilitet totalt kapital %
7,51
Kassalikviditet
0,70
Ändring eget kapital %
36,28
Soliditet %
43,54
Ändring totalt kapital %
17,13
Kapitalomsättningshast.
1,03
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2 942,00
Rörelsemarginal %
6,90
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,17
Andel utdelad vinst %
54,98