Om bolaget (SDIP PREF)

Sdiptech Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,48 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  105,00
 • Sälj
  106,00
 • Senast
  105,00
 • Högst
  105,00
 • Lägst
  105,00
 • Antal
  118
 • Tid
  09:35:45

Sdiptech

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll av exempelvis sjukhus, trafiksystem, vattenförsörjningsanläggningar och datahallar. Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom synergieffekter i koncernen via organisk tillväxt och förvärv.

VD
Jakob Holm
Ordförande
Jan Samuelson
Hemsida
www.sdiptech.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
1 120 272 865 SEK
Sdiptech B
28 277 645 aktier
Sdiptech Pref
1 750 000 aktier
Totalt
30 027 645 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-06
Delårsrapport
2018-12-13
Ordinarie utdelning Sdiptech Pref
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-13
 • Utdelningsdag: 2018-12-19
2019-02-12
Årsrapport
2019-03-14
Ordinarie utdelning Sdiptech Pref
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-14
 • Utdelningsdag: 2019-03-20

Tidigare händelser

2018-09-13
Ordinarie utdelning Sdiptech Pref
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-13
 • Utdelningsdag: 2018-09-19
2018-08-21
Delårsrapport
2018-06-14
Ordinarie utdelning Sdiptech Pref
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: 2018-06-20
2018-05-15
Ordinarie utdelning Sdiptech B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-15
 • Utdelningsdag: -
2018-05-14
Bolagsstämma
2018-05-08
Delårsrapport
2018-03-14
Ordinarie utdelning Sdiptech Pref
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-14
 • Utdelningsdag: 2018-03-20
2018-03-03
Extra bolagsstämma
2018-02-15
Årsrapport
2017-12-14
Ordinarie utdelning Sdiptech Pref
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-12-14
 • Utdelningsdag: 2017-12-20
2017-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 269 300 000
Immateriella anläggningstillgångar 806 200 000
Materiella anläggningstillgångar 49 600 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 600 000
Summa anläggningstillgångar 858 400 000
Kassa och bank 125 600 000
Summa omsättningstillgångar 410 900 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 427 600 000
Minoritetsintressen 33 100 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 492 900 000
Kortfristiga skulder 315 600 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Aktia
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,07 %
 • Röstandel: 1,32 %
2018-06-30
 • Vem: Catella Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 1,54 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,92 %
 • Röstandel: 1,23 %
2018-06-30
 • Vem: Elementa Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,37 %
 • Röstandel: 3,44 %
2018-06-30
 • Vem: Danica Pension Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,55 %
 • Röstandel: 0,99 %
2018-06-30
 • Vem: F Holmström Private Equity AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,81 %
 • Röstandel: 1,16 %
2018-06-30
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,22 %
 • Röstandel: 2,70 %
2018-06-30
 • Vem: Nordea Liv & Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,27 %
 • Röstandel: 0,81 %
2018-06-30
 • Vem: Serendipity Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 45,53 %
 • Röstandel: 65,13 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,44 %
 • Röstandel: 4,12 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 -0,15 -7,73 -2,89 -8,02
A.P. Møller - Mærsk A 1,17 -0,45 -11,40 -3,58 -31,07
A.P. Møller - Mærsk B 1,41 0,10 -11,28 -2,31 -28,86
ABB Ltd 0,66 0,69 -11,02 -3,99 -7,93
AF Gruppen -1,53 -0,39 -0,77 0,78 -2,64
AKVA Group 0,00 -0,58 -1,15 -3,90 -10,97
Absolent Group 2,40 5,79 0,00 31,28 124,56
Addtech B 1,22 0,55 -5,99 -7,14 4,60
Ages Industri B 0,00 -3,14 -9,84 -21,53 -37,22
Ahlsell 0,94 -1,17 -5,58 -8,67 -13,03
Alelion Energy Systems -0,45 0,91 -3,06 -18,08 15,03
Ägare Kapital % Röster %
Serendipity Group AB 45,53 65,13
Swedbank Robur Fonder AB 6,44 4,12
Elementa Management AB 5,37 3,44
Handelsbanken Fonder AB 4,22 2,70
Catella Fonder AB 2,40 1,54
Aktia 2,07 1,32
Avanza Pension 1,92 1,23
F Holmström Private Eq... 1,81 1,16
Danica Pension Försäkr... 1,55 0,99
Nordea Liv & Pension 1,27 0,81
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
4,20
Räntabilitet eget kapital %
12,44
Balanslikviditet
1,86
Räntabilitet totalt kapital %
10,17
Kassalikviditet
1,69
Ändring eget kapital %
127,60
Soliditet %
54,98
Ändring totalt kapital %
44,21
Kapitalomsättningshast.
0,75
Bruttomarginal %
59,78
Varulagrets oms. hast.
18,42
Rörelsemarginal %
13,43
Kundfordringar oms. hast.
5,37
Nettomarginal %
7,48
Andel utdelad vinst %
0,00