Om bolaget (NETI B)

Net Insight B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,14 %
 • Utv. idag SEK
  +0,104 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,798
 • Högst
  1,800
 • Lägst
  1,692
 • Antal
  1 160 195
 • Tid
  17:29:49

Net Insight

Net Insight utvecklar, marknadsför och säljer nätutrustning för optisk överföring av ljud, data och bild. Huvudprodukten är överföringsplattformen Nimbra. Bolagets kunder återfinns inom nätverk för broadcast och medie-TV, mediebolag som skickar stora mängder videotrafik, nätverk för digital markbunden TV och mobil-TV samt nätverk för kabel-TV och IPTV-distribution. Den största delen av Net Insights försäljning sker i Europa, Nordamerika och Asien.

VD
Henrik Sund (tf)
Ordförande
Gunilla Fransson
Hemsida
www.netinsigh...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
660 546 517 SEK
Net Insight B
388 933 009 aktier
Totalt
388 933 009 aktier
Introdatum
1999-06-07

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Net Insight B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
696 915 000
Immateriella anläggningstillgångar 329 532 000
Materiella anläggningstillgångar 4 636 000
Finansiella anläggningstillgångar 18 667 000
Summa anläggningstillgångar 352 835 000
Kassa och bank 177 745 000
Summa omsättningstillgångar 344 080 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 547 966 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 19 738 000
Kortfristiga skulder 129 211 000
Årets resultat 3 707 000
Total fakturering 426 746 000
Rörelseresultat -9 482 000
Summa finansnetto 15 018 000
Resultat efter finansiella poster 5 536 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-29
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,84 %
2019-04-24
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-10-10
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,87 %
2018-10-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,89 %
2018-08-10
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,88 %
2018-08-09
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-07-30
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-07-19
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-07-18
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
BRIBAN INVEST AB 12,32 12,05
Lannebo fonder 8,95 8,74
ALECTA PENSIONSFORSAKR... 6,15 6,02
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 4,93 4,82
Handelsbanken fonder 4,49 4,39
BANQUE INTERNATIONALE... 4,15 4,06
NORDNET PENSIONSFÖRSÄK... 3,18 3,11
AMF - Försäkring och F... 2,24 2,19
BANQUE INTERNATIONALE,... 2,07 2,02
Nordea Investment Funds 1,92 1,88
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-11,17
Balanslikviditet
1,95
Räntabilitet totalt kapital %
-10,95
Kassalikviditet
1,61
Ändring eget kapital %
-9,87
Soliditet %
75,99
Ändring totalt kapital %
-6,74
Kapitalomsättningshast.
0,67
Bruttomarginal %
58,10
Varulagrets oms. hast.
9,73
Rörelsemarginal %
-16,63
Kundfordringar oms. hast.
4,26
Nettomarginal %
-12,89
Andel utdelad vinst %
-