Om bolaget (NETI B)

Net Insight B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,50 %
 • Utv. idag SEK
  -0,008 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,592
 • Högst
  1,594
 • Lägst
  1,578
 • Antal
  670 266
 • Tid
  17:29:59

Net Insight

Net Insight erbjuder diverse nätverksutrustningar. Bolagets tekniska lösningar levereras idag på en global marknad och utgår ifrån bolagets plattform Nimbra. Kunderna återfinns inom telekombranschen och produkterna används huvudsakligen inom satelliter, DTT, kabel TV, IPTV, samt för OTT operatörer. Bolaget etablerades 1997 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Henrik Sund
Ordförande
Gunilla Fransson
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
623 892 814 SEK
Net Insight B
388 933 009 aktier
Totalt
389 933 009 aktier
Introdatum
1999-06-07

Kommande händelser

2019-10-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Net Insight B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-29
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,84 %
2019-04-24
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-10-10
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,87 %
2018-10-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,89 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
01 Communique Laboratory Inc 0,00 4,55 0,00 4,55 21,05
21Vianet Group Inc -2,57 10,19 6,17 -14,07 -28,04
24SevenOffice 3,65 -2,50 2,97 3,31 100,00
2U Inc 1,52 19,60 -52,28 -53,78 -76,93
3D Systems Corp 0,58 2,37 -20,82 -20,73 -67,99
58.com Inc 3,39 10,00 -0,14 -2,11 -21,34
5th Planet Games 8,76 7,84 -11,49 -2,53 -69,20
8x8 Inc 1,83 1,58 1,30 5,84 11,36
A10 Networks Inc 0,42 1,13 -5,56 11,74 3,33
Ability Inc 3,11 9,98 -22,77 -48,05 -84,80
Ägare Kapital % Röster %
Briban Invest 12,30 12,10
Lannebo fonder 7,80 7,60
Alecta Pensionsförsäkring 6,20 6,00
Handelsbanken Fonder 5,10 5,00
Banque Internationale... 4,80 4,70
Försäkringsbolager Ava... 4,70 4,60
NORDNET PENSIONSFÖRSÄK... 3,20 3,10
BANQUE INTERNATIONALE,... 2,10 2,00
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 2,00 1,90
Lars Gauffin 0,50 1,90
Datum för årsredovisning
2019-07-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-15,00
Balanslikviditet
1,78
Räntabilitet totalt kapital %
-10,00
Kassalikviditet
1,46
Ändring eget kapital %
-10,00
Soliditet %
69,00
Ändring totalt kapital %
-0,02
Kapitalomsättningshast.
0,65
Bruttomarginal %
58,00
Varulagrets oms. hast.
0,10
Rörelsemarginal %
-16,00
Kundfordringar oms. hast.
0,32
Nettomarginal %
-16,00
Andel utdelad vinst %
-