Om bolaget (ACRI)

Acrinova

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,00
 • Högst
  22,00
 • Lägst
  22,00
 • Antal
  3
 • Tid
  17:29:34

Acrinova

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.
VD
Ulf Wallén
Ordförande
Mats Nilstoft
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
326 121 048 SEK
Acrinova
14 748 684 aktier
Totalt
14 823 684 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-07-02
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-02
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-24
Extra bolagsstämma
2019-05-13
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Acrinova
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-10-31
Ordinarie utdelning Acrinova
 • Utdelning/aktie: 0,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-31
 • Utdelningsdag: 2018-11-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,72 9,46 2,37 0,27
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,13 -0,89 2,10 -3,35 -16,54
AGNC Investment Corp 1,06 3,04 3,90 -3,10 -13,97
Acadia Realty Trust 0,17 1,02 5,40 1,16 0,88
Adapteo -4,29 -4,78 5,64 - -
Aedifica SA 1,34 3,32 2,57 27,16 33,08
Agat Ejendomme -1,35 -2,14 18,51 -9,65 -36,96
Agree Realty Corp 0,58 1,93 1,34 9,93 37,27
Akelius Residential Pref 0,00 -0,86 -1,00 -0,57 1,31
Alexander & Baldwin Inc 0,44 1,26 9,18 9,37 8,99
Alexander's Inc 0,98 -2,78 -4,54 -7,78 0,21
Ägare Kapital % Röster %
Malmöhus Invest AB 23,96 23,96
Ateneum AB 6,62 6,62
Falvir AB 6,10 6,10
Mami 2 Invest AB 5,80 5,80
Kumpana Invest AB 5,40 5,40
Olavia AB 5,23 5,23
Nordnet Pensionsförsäk... 4,93 4,93
Nordea Liv & Pension 3,28 3,28
Handelsbanken Liv Förs... 3,02 3,02
Mats Nilstoft 2,78 2,78
Datum för årsredovisning
2019-07-25
Räntetäckningsgrad
3,95
Räntabilitet eget kapital %
8,00
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
1,02
Ändring eget kapital %
18,00
Soliditet %
47,00
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
0,14
Bruttomarginal %
74,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
26,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
54,00
Andel utdelad vinst %
-