Om bolaget (ACRI)

Acrinova

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  53,50
 • Högst
  53,50
 • Lägst
  53,50
 • Antal
  54
 • Tid
  17:29:47

Acrinova

Acrivova AB är ägare, utvecklare och förvaltare av fastigheter i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

VD
Ulf Wallén (tf)
Ordförande
Claes Olsson
Hemsida
www.acrinova.se
Bransch
-
Börsvärde
250 216 397 SEK
Acrinova
4 676 942 aktier
Totalt
4 676 942 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-10-31
Ordinarie utdelning Acrinova
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-31
 • Utdelningsdag: 2019-11-06
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-13
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Acrinova
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-10-31
Ordinarie utdelning Acrinova
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-31
 • Utdelningsdag: 2018-11-06
2018-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
470 361 000
Immateriella anläggningstillgångar 49 377 000
Materiella anläggningstillgångar 381 503 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 901 000
Summa anläggningstillgångar 437 781 000
Kassa och bank 18 242 000
Summa omsättningstillgångar 32 580 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 234 241 000
Minoritetsintressen 1 682 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 205 732 000
Kortfristiga skulder 28 706 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Ateneum AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,69 %
 • Röstandel: 6,69 %
2018-06-30
 • Vem: Handels & Industri AB Altona
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2018-06-30
 • Vem: Malmöhus Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,69 %
 • Röstandel: 20,69 %
2018-06-30
 • Vem: Mami 2 Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,06 %
 • Röstandel: 6,06 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,21 %
 • Röstandel: 10,21 %
Ägare Kapital % Röster %
Malmöhus Invest AB 20,69 20,69
Nordnet Pensionsförsäk... 10,21 10,21
Ateneum AB 6,69 6,69
Mami 2 Invest AB 6,06 6,06
Handels & Industri... 4,96 4,96
Olavia AB 4,93 4,93
Nordea Liv & Pension 3,43 3,43
Handelsbanken Liv Förs... 3,15 3,15
Vasaström AB 2,57 2,57
Exellenta Fastigheter AB 2,24 2,24
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,47
Balanslikviditet
1,12
Räntabilitet totalt kapital %
8,13
Kassalikviditet
1,12
Ändring eget kapital %
12,49
Soliditet %
49,17
Ändring totalt kapital %
13,94
Kapitalomsättningshast.
0,17
Bruttomarginal %
70,73
Varulagrets oms. hast.
1 270,19
Rörelsemarginal %
25,25
Kundfordringar oms. hast.
14,29
Nettomarginal %
38,25
Andel utdelad vinst %
14,65