Om bolaget (IS)

Image Systems

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -16,41 %
 • Utv. idag SEK
  -0,325 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,655
 • Högst
  1,780
 • Lägst
  1,395
 • Antal
  1 065 929
 • Tid
  17:29:32

Image Systems

Image Systems är ett IT-bolag. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre affärsområden; Digital Vision som specialiserar sig på bildbehandling och skanning av film och video för medieindustrin, RemaSawco som automatiserar och effektiviserar sågverk genom on-line kontroll och on-line kvalitetssortering av timmer, bräder och plank samt Motion Analysis som utvecklar och säljer lösningar för rörelseanalys från höghastighetskameror samt skanners. Huvudkontoret ligger i Linköping.
VD
Johan Friberg
Ordförande
Thomas Wernhoff
Hemsida
http://www.im...
Bransch
Teknik
Börsvärde
176 631 479 SEK
Image Systems
89 207 818 aktier
Totalt
89 207 818 aktier
Introdatum
1999-04-28

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Image Systems
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-11-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IS-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-12 - 2018-12-20
2018-11-05
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 1,30
 • Handlas utan rätt: 2018-11-05
 • Tidsperiod: 2018-11-12 - 2018-11-26
 • Likviddag: -
2018-11-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IS-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-12 - 2018-11-22
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-28
 • Vem: Hans Malm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,46 %
 • Röstandel: 8,46 %
2018-12-28
 • Vem: Thomas Wernhoff
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,13 %
 • Röstandel: 12,13 %
2018-12-21
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,62 %
 • Röstandel: 3,62 %
2018-11-30
 • Vem: LMK Forward AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,22 %
 • Röstandel: 6,22 %
2018-10-01
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,09 %
2018-09-24
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-09-06
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %
2018-08-31
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 4,94 %
2018-08-29
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult AB 32,00 32,00
LMK Forward 11,20 11,20
Thomas Wernhoff 9,80 9,80
Avanza Pension 5,00 5,00
Jens Miön 2,30 2,30
Ålandsbanken 1,50 1,50
Hans Isoz 1,20 1,20
Johan Lind 1,20 1,20
Swedbank Försäkring 1,10 1,10
Claes Hägglöf 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2019-05-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,00
Balanslikviditet
1,12
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
0,96
Ändring eget kapital %
92,00
Soliditet %
57,00
Ändring totalt kapital %
1,23
Kapitalomsättningshast.
0,74
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
0,06
Rörelsemarginal %
-1,00
Kundfordringar oms. hast.
0,20
Nettomarginal %
-2,00
Andel utdelad vinst %
-